MUDr. Bc. Marek Hilšer Ph.D.
ČLEN KLUBU STAN
volební obvod č. 26, PRAHA 2

místopředseda:

Výbor pro sociální politiku

člen:

Podvýbor pro energetiku a dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Podvýbor pro regiony v transformaci Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

Řehořova 943/19, 130 00 Praha 3

Bc. Lucie Fridrichová, M.A.

Asistentka
+420 731 626 036
fridrichoval@senat.cz
luciefridrichova1@gmail.com

Mgr. Pavel Komárek

Asistent
+420 739 822 718
komarekp@senat.cz
komarek.pav33@seznam.cz

Životopis:

Kdo jsem

Narodil jsem se v r. 1976 v Chomutově a v tomto městě jsem také vyrůstal. V r. 1989 emigrovala naše rodina do Španělska, kde jsem prožil další rok a půl. Po návratu do České republiky jsem vystudoval mezinárodní vztahy a medicínu, a té se i věnuji. Mojí odbornou specializací je onkologie – jsem součástí týmu, který rozvíjí nové způsoby léčby nádorů mozku. Zároveň vyučuji na lékařské fakultě. Jako lékař jsem také působil na několika humanitárních misích v Africe. Vedu běžný život člověka, který má svou rodinu, práci, své přátele, zájmy a koníčky. Baví mne tanec, věnuji se zpěvu a už nějakou dobu zkouším včelařit.

Rodina

Rodina pro mě symbolizuje lásku, vzájemnou úctu, odpovědnost a blízké vztahy v kruhu důvěrně známých osudů. Takový je můj vztah s Monikou. Jsem jí vděčný, že rozumí mé snaze měnit věci veřejné k lepšímu, mnohdy na úkor našeho společně stráveného času. Přál bych si, aby svou rodinu měl každý člověk a pokud ji nemá, aby měl štěstí si ji vybudovat a udržet.

Přátelé

Bez přátel si neumím svůj život představit. Nevybírám si je – přicházejí ke mně v průběhu let a zůstávají. Přátelství je dar, který není nárokovatelný a o nějž musíme pečovat. Jsem rád, že mezi přátele, které mi život přinesl mohu počítat i své spolupracovníky v prezidentské a v senátorské kampani.

Proč se pouštím do politiky

Je to prosté – cítím odpovědnost za budoucnost svojí země a chci pro ni něco udělat. Angažovanost ve veřejném životě umožňuje pomoci řešit problémy, kterým čelíme, dávat věci do pořádku, pomáhat. Proto jsem se ucházel o prezidentské křeslo. Přestože jsem mandát nezískal, ukázalo se, že i bez přispění politických stran, velkého byznysu a peněz všelijakého původu, je možno získat důvěru stovek tisíců lidí. To mne přivedlo k rozhodnutí v politice pokračovat a požádat o Vaši důvěru pro volby do Senátu České republiky.