Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
2. MÍSTOPŘEDSEDA KLUBU STAN
volební obvod č. 59, BRNO-MĚSTO

ministr pro evropské záležitosti

předseda:
Výbor pro záležitosti Evropské unie

člen:
Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky
Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
Stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy

Poštovská 68/3, 602 00 Brno

Matěj Prokop

Asistent
+420 774 955 575
matejp@senat.cz

Životopis:

Mikuláš Bek se narodil ve Šternberku rodičům, kteří pocházeli z Litovle a Olomouce. Vyrostl v Praze, kam se jeho rodiče přestěhovali. Po maturitě na gymnáziu v roce 1982 přišel poprvé do Brna jako student hudební vědy na tehdejší Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, dnes Masarykovu univerzitu. V roce 1986 dokončil studium a pokračoval v něm po vojenské službě na Karlově univerzitě v Praze, kde získal doktorát. Během studia absolvoval půlroční studijní pobyt na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pak působil jako odborný asistent, v roce 1994 jako „visiting lecturer“ na Royal Holloway College (University of London).

Od roku 1999 vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně, kde působil nejprve jako vedoucí Ústavu hudební vědy, od roku 2004 jako prorektor pro strategii a vnější vztahy, zodpovědný mimo jiné za zahraniční vztahy a projekty evropských strukturálních fondů. Od roku 2011 do roku 2019 byl dvě funkční období rektorem Masarykovy univerzity. Zastával i pozici místopředsedy České konference rektorů pro oblast vzdělávání a zastupoval Českou republiku v Radě Evropské univerzitní asociace. V letech 2000 až 2017 žil v Dambořicích, kde byl jedno volební období (2006–2010) zastupitelem. V roce 2018 byl zvolen senátorem za volební obvod Brno-město a stal se místopředsedou senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie, v roce 2020 byl zvolen jeho předsedou.
Mikuláš Bek je ženatý a žije v Hajanech u Brna.

Jazyky:
angličtina, němčina a ruština

Osobní údaje:
Narozen 22. dubna 1964

Vzdělání
2004: habilitace na Masarykově univerzitě pro obor muzikologie
1995: doktorské studium hudební vědy, Ph.D.
1986: studium hudební vědy, PhDr.

Profesní a veřejná činnost
2021: ministr pro evropské záležitosti ČR
2020: předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu České republiky
2020: předseda správní rady Nadačního fondu pro zbudování a provozování Dokumentačního centra holokaustu na Moravě
2019: člen Univerzitní rady Universität Augsburg
2019: člen správní rady Nadace O2
od 2018:senátor Parlamentu ČR, místopředseda Výboru pro záležitosti Evropské unie
2011–2019: rektor Masarykovy univerzity
2008–2011: předseda Rady pro výzkumnou infrastrukturu MU, poradního orgánu rektora pro projekty strukturálních fondů
2006–2010: člen zastupitelstva obce Dambořice
2004–2011: prorektor pro strategii a vnější vztahy Masarykovy univerzity
1999–2004: vedoucí Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity