TZ místopředsedy Senátu PČR Jana Horníka.

KoroNERV-20 vyzývá vládu ke zveřejnění dat a modelů pandemie Covid-19 a ke snaze obnovit důvěru mezi jejími představiteli a občany.

Plně podporuji výše uvedené požadavky občanské iniciativy KoroNERV-20.

Nad tento rámec požaduji zasílání aktuálních dat nejenom obcím s rozšířenou působností, ale všem obcím České republiky, protože jejich utajování navozuje u samospráv na nejnižším stupni řízení správy daného území zbytečné nejistoty a nemožnost koordinace přijímaných opatření.

Nejhorší na celé pandemii je doposud prosazovaná strategie státu žádná data samosprávám pokud možno nesdělovat. Přitom takováto uměle navozovaná nevědomost může vyvolávat u veřejnosti zbytečnou úzkost a paniku.

Vyzývám proto vládu, aby konečně skončila s dlouhodobým utajovaným přístupem ke "koronavirovým" datům za konkrétní samosprávná území a začala tato data obcím neprodleně sdělovat.