Senátorský klub STAN: Postup Rady ČT byl nezákonný, odsuzujeme útoky na svobodu a nezávislost médií veřejné služby

Senátorský klub Starostové a nezávislí ostře odsuzuje útoky na svobodu a nezávislost médií veřejné služby. Senátoři upozorňují na nezákonný postup Rady ČT při neodůvodněném odvolání dozorčí komise a nečinnost Rady ČT při řešení problémů ostravského studia. Po projednání problematiky senátní komisí pro sdělovací prostředky a výborem pro vzdělávání by se měl situací zabývat také Senát na své schůzi 19. listopadu.

„Situace kolem České televize začíná být opravdu kritická a rezignací předsedy Rady ČT vše jen vygradovalo. Je naší povinností v Senátu se jasně postavit za nezávislost našich veřejnoprávních médií,” uvádí Jiří Drahoš, předseda výboru pro vzdělávání, který je připraven na plénu Senátu předložit usnesení reflektující aktuální situaci v Radě ČT, a dodává: „Požadujeme, aby se situací zabýval také volební výbor Poslanecké sněmovny, jelikož do jeho kompetencí právě volba členů Rady České televize spadá.“

Okolnostmi v Radě České televize se dnes zabývala také Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky, která nechala situaci zhodnotit právníky. „Je naší povinností upozorňovat na protiprávní jednání, mezi která odvolání komise jako celku rozhodně patří. Je nepřípustné, aby Rada jednala v rozporu se zákonem o České televizi a přivlastňovala si práva, která jejím členům nenáleží, a podle nich následně postupovala bez špetky transparentnosti,“ říká předseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky Václav Chaloupek.

Jednání Rady České televize hodnotí jako protiprávní i Zdeněk Hraba, místopředseda ústavně-právního výboru. „Konkrétní porušení vidím v §8a zákona o České televizi. Aby totiž mohla Rada odvolat člena Dozorčí komise, měla to učinit s odkazem na §6 odst. 2, písm. b) zákona o ČT a uvést důvod a konkrétní skutečnosti jeho naplnění. Rada místo toho postupovala podle §6 odst. 3, což jí ale §8a neumožňuje,“ dodává Zdeněk Hraba.

Praha, 18. listopadu 2020

Kontakt

Jan Doležálek, PR Senátorského klubu Starostové a nezávislí

dolezalekj@senat.cz, tel. 777 318 839