Senátoři STAN: Podpoříme víceskutkovou ústavní žalobu na presidenta republiky

"Tento bod jsme projednávali nejen na půdě našeho klubu, ale také se zástupci ostatních klubů a s odbornou veřejností. Kroky prezidenta se v mnoha ohledech vymykají Ústavě. Senát musí hlídat nedodržování ústavních principů, upozorňovat na takovou činnost ale rozhodnout musí Ústavní soud,“ řekl Petr Holeček.

"Nakonec jsme se rozhodli, že podpoříme víceskutkovou žalobu. Především proto, že máme za to, že prezident porušuje ústavu opakovaně, možná i cílevědomě," dodal první místopředseda Senátu Jiří Růžička.

Senát bude ovšem řešit také rozšíření EET o třetí a čtvrtou vlnu či elektronické záznamy pacienta

„Chceme drobným živnostníkům odlehčit, a proto navrhujeme jejich vyjmutí z povinnosti či zvýšení limitu na 1 milión korun. Tento návrh má za cíl především zjednodušení celého systému,“ uvedl Herbert Pavera.

„Návrh na zavedení elektronických záznamů umožní podívat se lekárníkovi, jaké léky pacient používá, což může zmírnit rizika případných negativních účinků při další léčbě. Ovšem jde také o významný krok k elektronizaci českého zdravotnictví,“ doplnila senátorka Alena Dernerová.