Senátní klub Starostové a nezávislí: Odpadový balíček je od základů špatný, nezaručí potřebné nastartování systému

Senát bude 12. listopadu 2020 na své schůzi projednávat velmi diskutovaný odpadový balíček. Senátoři z Klubu STAN kritizují jeho nepřehlednost, nesrozumitelnost, vysokou administrativní zátěž a zvyšování nákladů pro občany, resp. obce.

„Místo srozumitelného zákona nám vláda předkládá neuvěřitelný guláš v podobě více než 600 stran ve čtyřech zákonech, ke kterým chybí potřebné prováděcí předpisy, ačkoli jeho účinnost je zamýšlena již od roku 2021. Potřebujeme řešit snižování odpadů, jejich skutečnou recyklaci a uplatnění odpadů, ne se pouze chlácholit tím, že jsme dobří v separaci odpadů. Tyto skutečné problémy bohužel odpadový balíček moc neřeší. Místo toho představuje další byrokratickou a ekonomickou zátěž bez reálných nástrojů ke splnění závazků České republiky,“ uvádí senátor a předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyněk Linhart.

„Odpadový balíček je od svého vzniku špatný a nepovede k potřebnému nastartování celého systému odpadového, resp. oběhového hospodářství.Původní velmi sporný vládní návrh nenapravilo ani mnoho pozměňovacích návrhů Poslanecké sněmovny a těžko to může udělat v tak ohromném rozsahu Senát,"  dodává Linhart.

Konec klecových chovů a drezúry zvířat?

Jedním z nejsledovanějších návrhů, který budou senátoři projednávat, je zákon na ochranu zvířat zavádějící úplný zákaz klecových chovů nosnic či zákaz drezúry zvířat v cirkusech.

„Byť můj názor může být ojedinělý, jsem přesvědčený, že v případě zákazu klecového chovu slepic je nutný jednotný postup EU. Do té doby jsem proti individuálnímu zákazu v České republice a budu navrhovat zrušení této části zákona. V opačném případě bychom otevřeli český trh pro producenty především z Polska, Slovenska a Lotyšska. Poškodíme tím české dodavatele a zvýhodníme zahraniční, to je principiálně zcela špatně. Prodejní řetězce se mohou již nyní rozhodnout, že nebudou vejce z klecových chovů prodávat, a to bez ohledu na návrh zákona,“ říká senátor Michael Canov.

Michael Canov byl připraven předložit také návrh na zrušení zákazu drezúry zvířat v cirkusech. Obdobný návrh ovšem schválil hospodářský výbor, tudíž podpoří. „Cirkusy s drezúrou mají u nás bohatou a letitou tradici. V době, kdy koronavirová pandemie dopadá na podnikatele všeobecně, nejsem pro další likvidaci tohoto podnikání,“ dodává Canov.

Senátor Zdeněk Hraba naopak na plénu navrhne rozšíření zákona o zákaz prodeje papoušků. „Přicházím s pozměňovacím návrhem, podle kterého by měl být v obchodech se zvířaty zakázán také prodej papoušků stejně, jako je již nyní v těchto obchodech zakázáno prodávat třeba kočky nebo psy. Připojuji se tak k námitkám odborné veřejnosti, že pro velké papoušky je prodej v prostorách s velkou koncentrací a pohybem lidí zcela nevhodný,“ vysvětluje Hraba.

Vláda zapomněla na rodiče samoživitele

Senátoři budou projednávat také jednorázový příspěvek 5 000 korun pro důchodce. Senátor Marek Hilšer chce k zákonu připojit pozměňovací návrh, který by kromě seniorů podpořil také rodiče samoživitele. „Mnohé domácnosti jsou postiženy vysokým propadem příjmů. Jednou z nejvíce zasažených skupin jsou jednotlivci, kteří sami pečují o nezaopatřené děti. Dle veřejně dostupných průzkumů velká část samoživitelů přišla v důsledku krize o práci nebo se zadlužila. Situace je o to vážnější, jelikož matky samoživitelky tvoří vedle seniorek druhou nejvíce rizikovou skupinu ohroženou chudobou. Je třeba zohlednit, že samoživitelé si prošli náročným obdobím, jehož dopady někteří z nich stále silně pociťují, a proto navrhujeme rozšířit státem poskytovanou sociální pomoc a poskytnout postiženým rodinám jednorázový příspěvek ve výši 6 000 Kč,“ doplňuje senátor Marek Hilšer.

Kontakt

Jan Doležálek, PR Klubu Starostové a nezávislí

dolezalekj@senat.cz, tel. 777 318 839