Senát má novené vedení

Senát si na ustavující schůzi zvolil nové vedení pro 13. funkční období. Předsedou horní parlamentní komory se s jednoznačnou podporou 73 hlasů stal Miloš Vystrčil. Role místopředsedů se ujmou Jan Horník a Jiří Růžička (Senátní klub Starostové a nezávislí), Jiří Oberfalzer (ODS) a Jitka Seitlová (KDU-ČSL a nezávislí).

„Jsem přesvědčen, že český Senát je prostřednictvím svých senátorek a senátorů doslova srostlý s naší zemí jako žádná jiná instituce,“ uvedl Miloš Vystrčil ve svém kandidátském projevu. „Zkrátka – český Senát, horní komora českého Parlamentu, je institucí, která je tady pro Česko, pro občany České republiky. Právě tento fakt je a musí zůstat naším základním imperativem pro naši činnost, pro naše konání, pro naše chování a vystupování. Pro naši službu a naplňování role Senátu jako ochránce svobody, demokracie a vlády práva."

„Bylo pro mě velkou ctí být v uplynulém období ve vedení Senátu a i svými aktivitami přispívat k jeho obrazu. V budoucím období bych rád navázal na svoji dosavadní práci a věnoval se především oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Při své práci ve školství jsem vždy dbal na svobodu rozhodování spojenou se zodpovědností za vlastní rozhodnutí. To jsou atributy, které nacházím i v práci v Senátu a jsem si jist, že je Senát právem považován za nejsvobodnější a nejdemokratičtější ústavní instituci a i nadále bude důstojnou protiváhou Poslanecké sněmovně,“ říká se svému zvolení Jiří Růžička, 1. místopředseda Senátu.

„Ve funkci místopředsedy bych chtěl navázat na práci ve prospěch obcí, strukturálně postižených regionů a ochrany životního prostředí a to zejména v oblasti legislativy i v samotném terénu. I nadále bych rád pokračoval v maximální ochraně principů zakotvených v Ústavě ČR a v Listině základních práv a svobod, abychom mohli dále žít a tvořit ve svobodné a demokratické společnosti,“ uvádí Jan Horník, místopředseda Senátu.

Klubu Starostové a nezávislí se nově podařilo získat předsedu Výboru pro záležitosti Evropské unie, kterým se stal senátor Mikuláš Bek. „Za svou prioritu považuji zejména zapojení Senátu do přípravy českého předsednictví v Radě EU v roce 2022. V nejbližším období bych chtěl, aby se Senát stal silným partnerem vlády při přípravě na čerpání mimořádných evropských prostředků, které mají přispět k řešení důsledků covidové epidemie,“ doplňuje Bek.

Kontakt:

Jan Doležálek, PR Klubu Starostové a nezávislí

dolezalekj@senat.cz, tel. 777 318 839