Prodlužování nouzového stavu nesmí být politickým handlem o svobodě a právech občanů, senátoři se chystají obrátit na Ústavní soud.

Senátoři se obrací na Ústavní soud s návrhem na přezkum vládního usnesení o vyhlášení nouzového stavu a dalších opatření včetně zákazu nočního vycházení či omezení amatérského sportu a pohybu. Senátoři kritizují zejména nesrozumitelnost opatření a to, že vláda v boji proti pandemii sama sobě umožnila krizová opatření svévolně měnit bez ohledu na práva, do kterých zasahují.

„Vláda zcela očividně nezvládá řízení pandemie a navíc k tomu používá nástroje, které jsou v rozporu s Ústavou. Usnesením o nouzovém stavu si vláda sama vymezila neohraničené pravomoci, vládne takřka svévolně a v Poslanecké sněmovně za podpory komunistů neustále nouzový stav prodlužuje. Chápeme nezbytnost některých opatření, ale vláda nyní omezuje život i v oblastech, kde to není nutné. Nesmyslná opatření se týkají například sportovišť a obecně nemožnosti provozovat amatérský sport a zdravý pohyb obecně,“ říká místopředseda Senátu Jan Horník.

"Nouzový stav by neměl dlouhodobě umožnit vládě, aby vládla dekrety a ze hry vyřadila sněmovní opozici i Senát," říká Ondřej Dostál, specialista na zdravotnické právo, který se podílel na přípravě podání k Ústavnímu soudu, "proto se obracíme na Ústavní soud s otázkou, jaké nástroje dává Ústava politické menšině na obranu."

"Není možné, aby se při každém prodlužování tohoto stavu politicky handlovalo o základní svobody občanů. Vláda nezvládá své zákazy odůvodnit a sama přiznává, že zavedená opatření nefungují, přitom jejich dopad na ekonomiku státu i na každodenní život občanů je enormní. Jsem rád, že se občanů zastala významná část senátorů a požádají soud o přezkoumání přiměřenosti těch nejméně smysluplných zákazů,“ dodává Ondřej Dostál.

V nouzovém stavu je možné omezit základní práva lidí, ale těmito omezeními je nutno šetřit a opatření musí být přiměřená a pro veřejnost srozumitelná. "I v nouzovém stavu je třeba dodržovat pravidla právního státu, proto je správné, že senátoři využívají možnost obrátit se na Ústavní soud. Zdá se, že je to jediná možnost, jak opatření vlády přezkoumat. Výjimečná omezení v nouzovém stavu mají být co nejjednodušší, aby se v nich vyznal úplně každý. A to i ten, kdo má třeba základní vzdělání nebo nemá přístup k internetu. Bohužel, vláda už téměř rok vydává smršť komplikovaných pravidel, která se neustále mění a v kterých se nestíhají orientovat ani právníci. Přitom zasahují do úplně základních věcí, jako je chození večer po ulici," uvádí advokát Štěpán Holub z advokátní kanceláře Holubová advokáti, který skupinu senátorů zastupuje.

Praha 7. února 2021

Jan Doležálek, PR klubu Starostové a nezávislí, Kontakt: dolezalekj@senat.cz, tel. 777 318 839