Hraba: Benešovsko trápí nedostatečná kapacita silnic, škol i nedostatek vody

Můj volební obvod č. 41 Benešov je tvořen podstatnými částmi okresů Benešov a Praha-východ a dále obcemi Průhonice a Jesenice z okresu Praha-západ. Kdybych měl svůj obvod jedním slovem charakterizovat, pak bych vybral slovo pestrost. Území totiž zahrnuje jak obce z takzvaného prstence kolem Prahy, tak ty vzdálenější, které si zachovávají svůj poklidný venkovský ráz. Jiné starosti mají lidé žijící poblíž průmyslové zóny při dálnici D1 nebo v obcích, kde se od 90. let rozmáhala neregulovaná kobercová výstavba průmyslových a obchodních areálů a satelitních městeček, jiné problémy řeší ve vzdálenějších oblastech, kde se naopak snaží své občany udržet, a proto se například spolupodílejí na stavbách domů a bytů pro místní, jako například v Neveklově.

Nicméně najdou se i společné jmenovatele problémů, které obecně trápí všechny – v posledních letech je to doprava, školství a voda. A i tyto tři okruhy by se daly převést na jednoho jmenovatele a tím by byla kapacita. Obce trápí především nedostatečná kapacita krajských komunikací, které jsou přetížené a v důsledku toho také poškozené. Pokud už dojde k zahájení oprav, je to akce na dlouhé roky. Se zklidněním dopravy by mnohým pomohla dostavba Pražského okruhu 511 mezi Běchovicemi a D1 a zahájení stavby dálnice D3. Každá mince má ale svůj rub a líc, takže zatímco většina obcí na jih od Prahy stavbu „détrojky“ kvituje, některým obcím přirozeně přinese zhoršení jejich životního prostředí a v důsledku toho i kvality bydlení, jako tomu bude například u Jesenice, kde je plánováno napojení D3 na Pražský okruh pomocí mimo - úrovňové křižovatky.

Nedostatečná kapacita je hlavním tématem také v oblasti základního školství, a to hlavně u druhého stupně, kam se přesunuly silné ročníky – někde musejí ředitelé rušit specializované učebny, aby z nich vytvořili třídy kmenové, někde jsou spádové školy tak přeplněné, že musejí vypovídat smlouvy ostatním obcím o spádovosti. Ty tuto situaci řeší výstavbou škol nebo rekonstrukcí starších budov. Louňovice například plánují stavbu svazkové školy pro několik obcí. Aktivní jsou starostové také, co se týká nedostatku vody.

Obecně musím spolupráci se starosty a obecně místními samosprávami pochválit. Sám jsem do komunální politiky vstupoval jako řadový zastupitel a radní v roce 2010. Později jsem se stal místostarostou a před dvěma lety jsem se vrátil k roli zastupitele. Zkušenost se samosprávou vnímám jako klíčovou, a i proto se snažím s místními starosty co nejvíce komunikovat. Jako pozitivní vnímám rovněž spolupráci s Místními akčními skupinami Říčansko a Posázaví.

Můj obvod má nejen místním, ale i návštěvníkům co nabídnout – krásné památky – Konopiště, Jemniště, průhonický zámek s parkem, Ladovy Hrusice, nadšenci opravený hrad Zlenice, nádhernou přírodu Voděradských bučin nebo okolí Slapské přehrady. A pokud byste se v době dalších opatření koronavirové doby báli opustit své domovy, můžete se na řadu z nich podívat on-line, případně se do jedné z „mých“ obcí – do Stříbrné Skalice – dostanete i prostřednictvím povedené počítačové hry ze středověku.

Zdeněk Hraba

senátor volebního obvodu č. 41 Benešov

Zdroj: Časopis Senát