Senátoři klubu Starostové a nezávislí, Pirátů a SEN 21: Lidem zasaženým exekucí pomůže zavedení teritoriality exekutorů, ne predátorské exekutorské firmy

Senátoři klubu Starostové a nezávislí společně se senátorkou Adélou Šípovou a senátory Přemyslem Rabasem a Lukášem Wagenknechtem z klubu SEN 21 a Pirátů vyslali jasný signál ohledně podpory zavedení teritoriality exekutorů v exekutorském řádu. Tato novela zákona by dle senátorů výrazně přispěla ke spravedlivějšímu a efektivnějšímu systému a pomohla domácnostem zasažených exekucemi. Vzhledem k těžkým ekonomickým dopadům pandemie COVID-19 považují senátoři změnu za zcela zásadní. Novelu exekučního řádu by měla tento týden projednat Poslanecká sněmovna.

Senátoři si uvědomují, že je zatím značně nejasné, v jaké konečné podobě bude exekutorský řád poslanci schválen. Ovšem zcela nesouhlasí s možnou blokací novely zákona ze strany části Poslanecké sněmovny právě z důvodu zásadní systémové změny v podobě zavedení teritoriality. Ta by dle názoru senátorů i nezávislé analýzy Frank Bold dala za vznik pouze drobným legislativně-technickým nedostatkům, které by Senát mohl opravit.

„Novela exekučního řádu je zásadní legislativní návrh, který může přímo ovlivnit život několika set tisíc občanů České republiky. Možné snahy o oddalování, nebo snad úplná blokace novely v případě schválení pozměňovacích návrhů zavádějících teritorialitu považuji za škodlivé podléhání lobby predátorských exekutorů. Případné legislativně technické změny jsme připraveni zapracovat v Senátu. Není proto důvod schválení novely oddalovat,“ uvádí Marek Hilšer, senátor a iniciátor společného prohlášení (Senátorský klub Starostové a nezávislí).

Praha 12. dubna 2021

Jan Doležálek, PR klubu Starostové a nezávislí

Kontakt: dolezalekj@senat.cz, tel. 777 318 839

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

Novelu exekučního řádu považujeme za zásadní legislativní návrh, který může přímo ovlivnit život několika set tisíc občanů České republiky a mít řadu pozitivních aspektů pro zaměstnavatele i stát. Naléhavost přijetí zákona je ještě posílena těžkými ekonomickými dopady pandemie COVID-19 na společnost i důvěru ve fungování státu a jeho institucí.

Novela zákona může díky nastavení spravedlivějšího a efektivnějšího prostředí výrazně pomoci domácnostem zasaženým exekucemi i přispět k celkovému zvýšení důvěry ve fungování naší demokracie. Obojí považujeme v těchto složitých časech za zcela zásadní.

Vnímáme, že je stále značně nejasné, jaká sada opatření bude ve Sněmovně schválena, a to včetně otázky, zda dojde k zásadní systémové změně, kterou představuje teritorialita exekutorů. Jsme si vědomi rizika, že s ohledem rozmanitost pozměňovacích návrhů a složitost hlasovací procedury může finální schválený návrh obsahovat legislativní nedostatky. Podle oficiální hlasovací procedury i podle nezávislé analýzy Frank Bold však přijetí teritoriality exekutorů nezpůsobí nehlasovatelnost většiny pozměňovacích návrhů, a to z formálního procedurálního i hmotněprávního hlediska. Vzniknout mohou jen drobné legislativně-technické nedostatky, které nebude obtížné napravit pozměňovacími návrhy Senátu.

Proto s ohledem a význam problematiky pro občany České republiky deklarujeme, že náš klub učiní maximum pro odstranění případných legislativních vad během projednání v Senátu, a to ve spolupráci s předkladatelem návrhu i zástupci Poslanecké sněmovny. Za klíčové považujeme, aby byla novela v brzké době schválena, a to v takové podobě, která reálně pomůže rodinám zasaženým exekucemi i dopady pandemie. Za velmi nešťastné naopak považujeme případné další prodlužování legislativního procesu, které není zcela nezbytné.

Členové senátorského klubu Starostové a nezávislí:

Petr Holeček, Jiří Vosecký, Mikuláš Bek, Miroslav Balatka, Michael Canov, Alena Dernerová, Jiří Drahoš, Marek Hilšer, Jan Horník, Zdeněk Hraba, Václav Chaloupek, Pavel Kárník, Zbyněk Linhart, Marek Ošťádal, Helena Pešatová, Miroslav Plevný, Jiří Růžička, David Smoljak, Jan Sobotka, Leopold Sulovský, Petr Štěpánek, Ivo Trešl, Karel Zitterbart, Hana Žáková

Členové senátorského klubu Senátor 21 a Piráti:

Adéla Šípová, Lukáš Wagenknecht, Přemysl Rabas