Nemyslíte, že by bylo nejlepší celé

Nemyslíte, že by bylo nejlepší celé druhé pololetí prostě definitivně odpískat (úředně zrušit), přijímačky nahradit přijetím dle prospěchu či dalších kritérií (a v případě potřeby i losem) a maturantům vydat maturitní vysvědčení (či učňům závěrečnou zkoušku) tak, jak již bylo zákonem schváleno, když se školy neotevřou do 1. června?