Návrh usnesení Senátu PČR

I. vyzývá vládu České republiky, aby v souvislosti s navrhovaným zákazem klecového chovu nosnic připravila dotační program, který finančně podpoří české chovatele nosnic v přechodu na bezklecové systémy s důrazem na zachování produkce vajec v České republice;

II. vyzývá vládu České republiky, aby v souvislosti s navrhovaným zákazem klecového chovu nosnic s účinností od 1. 1. 2027 prosazovala uvedenou agendu na celoevropské úrovni v orgánech Evropské unie tak, aby nedošlo k nedůvodnému poškození tuzemských zemědělců;

III. žádá vládu, aby v této věci informovala Senát do 30. června 2021;

IV. pověřuje předsedu Senátu, aby s přijatým usnesením seznámil předsedu vlády.

ŠTÍTKY

Senát