prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný
ČLEN KLUBU

Obvod Cheb, STAN

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (člen)

Podvýbor pro regiony v transformaci Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (člen)

tř. Svobody 7/1, 350 02 Cheb

Ing. Milan Brych

Asistent
+420 725 075 575
milanbrych@seznam.cz

PhDr. Mgr. Jiří Nenutil

Asistent
+420 728 915 101
dr@neny.cz

Životopis

Vzdělání:

 • Gymnázium Cheb (1980-1984)
 • Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, Fakulta strojní a elektrotechnická (1984-1989 - Ing.)
 • Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, Fakulta řízení (1991-1996 – Dr.)
 • Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta řízení a informatiky (2005 – doc.)
 • Univerzita Hradec Králové (2020 – prof.)

Praxe:

Město Cheb

 • 10-2020 – dosud: člen rady
 • 11-2018 – 10-2020: uvolněný místostarosta místostarosta (gesce: finance, investice, dotační management, stavební úřad)
 • 11-2006 – 02-2010: uvolněný místostarosta (gesce: finance, investice, majetek, stavební úřad)
 • 11-2002 – dosud zastupitel

Karlovarský kraj

 • 10-2020 – dosud: zastupitel
 • 10-2008 – 10-2016: zastupitel

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická

 • 06-2020 – dosud: profesor na Katedře ekonomie a kvantitativních metod
 • 03-2010 – 02-2018: děkan fakulty
 • 06-2005 – 06-2020: docent
 • 05-1996 – 11-2006: proděkan
 • 10-1994 – 05-1996: odborný asistent

Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině

 • 10-1990 – 09-1991: Katedra technické kybernetiky, studijní pobyt

Členství v orgánech vysokých škol:

 • člen Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management na FEK ZČU
 • předseda Rady oblasti vzdělávání č. 5 Ekonomické obory na ZČU
 • člen Rady oblasti vzdělávání č. 27 Strojírenství, technologie a materiály na ZČU
 • člen pléna Rady vysokých škol (2014-2020)
 • člen pracovní skupiny MŠMT pro oblast vzdělávání č. 5 Ekonomické obory (2015),

Členství ve vědeckých radách a odborných vědeckých společnostech:

 • prezident České společnosti pro operační výzkum (2017-2020)
 • člen Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni (od 2011)
 • člen Vědecké rady Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni (od 1996)
 • člen Vědecké rady Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (od 2015)
 • člen Vědecké rady Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě (od 2105)
 • člen Vědecké rady Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (od 2015)
 • člen Vědecké rady Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (od 2016)
 • člen Vědecké rady Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (od 2016)
 • člen Vědecké rady Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze (od 2018)
 • člen Vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze (od 2018)
 • člen Vědecké rady Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (od 2020)

Členství v redakčních radách vědeckých časopisů:

 • člen Redakční rady časopisu Technological and Economic Development of Economy (ISSN 2029-4913)
 • předseda Redakční rady časopisu E&M Economics and Management (ISSN1212-3609);
 • člen Redakční rady ACC JOURNAL (ISSN 1803-9782)
 • člen Redakční rady časopisu Trendy v podnikání – Business Trends (ISSN 1805-0603)

Expertní a hodnotící činnost:

 • člen hodnotícího panelu P403 "Podnikové a manažerské vědy, finance, finanční ekonometrie a operační výzkum" při Grantové agentuře ČR (od 04/2017)
 • člen Expertního panelu RVVI pro oblast Společenské vědy – SHVb (04/2016 – 06/2017)
 • hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro oblast vzdělávání č. 5 Ekonomické obory (od 04/2017)
 • posuzovatel projektových žádostí Vědecké grantové agentury Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky a Slovenské akademie věd (VEGA)

Odborné stáže:

09-1999 – 10-1999: Faculty of Applied Economics, University of Antwerp - RUCA, Belgie, studijní pobyt
07-1996 – 08-1996: College of Business Administration, Marquette University, Milwaukee, USA, studijní pobyt
05-1994 – 06-1994: Verkehrswissenschaftliches Institut, RWTH Aachen, BRD, studijní pobyt
05-1993 – 07-1993: Fakultät für Verkehrswesen, Technische Universität Dresden, BRD, studijní pobyt
05-1987 – 07-1987: Stuttgarter Strassenbahnen, Stuttgart, BRD, odborná praxe

Manažerské aktivity:

12-2015 – 10-2020: Výbor pro audit, Škoda Transportation, a.s., člen
10-2014 – dosud: Regionální stálá konference Karlovarského kraje, místopředseda
06-2007 – 06-2014: Dozorčí rada CHEVAK Cheb, a.s., člen, od 2011 předseda
09-1998 – 12-2000: Národní koordinační skupina při Ministerstvu pro místní rozvoj, člen

Záliby:

turistika, rybaření, filatelie, basketbal

Jazyky:

 • Němčina - velmi dobře (všeobecná státní jazyková zkouška)
 • Angličtina - dobře
 • Ruština - základy