V Parlamentu vznikla mezistranická platforma na podporu svobodného Ruska

Na půdorysu obou komor Parlamentu České republiky vznikla nová neformální platforma nesoucí název Přátelé svobodného Ruska. Cílem této mezistranické iniciativy je nejen lépe a častěji informovat českou společnost o dění v Rusku a přispět tak k obohacení veřejné debaty o reálie ze současného Ruska, ale také podpora a vyjádření solidarity nezávislé a často vůči režimu kritické části ruské společnosti.

Kromě členů Parlamentu budou součástí iniciativy i zástupci české občanské společnosti, akademické obce a dalších zainteresovaných společenských skupin. Podobné platformy existují i jinde ve světě, jako v případě Přátel evropského Ruska, kteří fungují v rámci Evropského parlamentu společně s dalšími relevantními aktéry v Bruselu.

Za Poslaneckou sněmovnu představila platformu poslankyně Helena Langšádlová (TOP 09). „Demokratizace ruské společnosti a podpora demokratických sil je i v našem vlastním zájmu, protože putinovské Rusko ohrožuje i naši demokracii. Jsem vděčná, že se v obou komorách podařilo napříč stranami najít zákonodárce, kterým na obraně demokratických hodnot i lidských práv záleží,“ uvedla Langšádlová.

Z horní komory vystoupil senátor z klubu Starostové a nezávislí Marek Hilšer. „Řekne-li se dnešní Rusko, vybaví se diktátorský režim V. Putina nepřátelský vůči západní Evropě a demokratickým hodnotám. Přestože je v současném Rusku občanská společnost stále více potlačovaná a právní stát neexistuje, jsou tam stále občané, kteří bojují za svobodu a demokracii. Tito lidé potřebují naši všestrannou podporu a vědomí, že nezůstávají sami. Bojují totiž i za nás. Čím svobodnější bude ruská společnost, tím bezpečněji bude v Evropě a České republice. Spolek Přátel svobodného Ruska stojí na jejich straně,“ komentoval Hilšer.

„Jsem skutečně rád, že se podařilo tuto novou iniciativu Přátelé svobodného Ruska zorganizovat a propojit díky ní celou řadu poslanců a senátorů se zástupci neziskového sektoru, kteří na tomto tématu pracují a chtějí svobodomyslné a prodemokraticky smýšlející Rusy, kteří jsou v této době ve své zemi pod stále silnějším tlakem, aktivně podporovat,“ uvedl Pavel Havlíček, koordinátor východních projektů z think tanku Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).

Pohled nezávislé ruské společnosti v české diskuzi o Rusku často chybí, což mnohdy naše chápání dnešní ruské společnosti redukuje na současný Putinův režim. Přátelé svobodného Ruska si kladou za cíl představit pozitivní stránky a reálný potenciál dnešního Ruska, který je bezpochyby veliký, ovšem kvůli agresivitě současného režimu zůstává skrytý a značně paralizovaný.

Konkrétně budou v rámci této platformy probíhat diskuze a události s českými poslanci a senátory, ale také zástupci neziskového sektoru a zainteresovanou veřejnosti, kteří mají zájem se ve prospěch ruských domácích hráčů angažovat, zapojovat se do akcí mezinárodní solidarity či jinak vystupovat v duchu podpory svobodného myšlení, lidských práv a demokracie v Rusku.

V druhé polovině května například Přátelé svobodného Ruska chystají festival akcí k výročí 100. narozenin ruského akademika a disidenta v dobách Sovětského svazu Andreje Sacharova, během kterých by chtěli zorganizovat sérii debat na téma současného Ruska a reflexe vývoje v poslední době, stejně jako evropsko- a česko-ruských vztahů v historickém kontextu. Akcí ale bude mnohem více a platforma se bude aktivně rozvíjet.

Marek Hilšer, hilserm@senat.cz