Stanovisko senátorského klubu Starostové a nezávislí k tzv. daňovému balíčku

V případě, že dojde ve Sbírce zákonů ke zveřejnění zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony - tzv. daňový balíček, bez opětovného projednání v Poslanecké sněmovně, je většina členů senátorského klubu Starostové a nezávislí připravena zabývat se správností zvoleného legislativního procesu zmíněného zákona.

Pokud se potvrdí oprávněnost těchto pochybností, níže podepsaní členové klubu jsou připraveni iniciovat podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu pro porušení Ústavy ČR.

Jan Horník, Jiří Růžička, Jiří Drahoš, Mikuláš Bek, Alena Dernerová, Zdeněk Hraba, Ivo Trešl, David Smoljak, Marek Hilšer, Václav Chaloupek, Marek Ošťádal, Miroslav Plevný, Miroslav Balatka, Petr Štěpánek, Michael Canov, Pavel Kárník, Karel Zitterbart, Jiří Vosecký, Petr Holeček, Leopold Sulovský