Senátorský klub Starostové a nezávislí: do tendru Dukovan nemá být zapojené Rusko ani Čína, jde o strategickou stavbu a její cena nesmí být dána politicky

Senátorský klub Starostové a nezávislí vydal již v minulém týdnu jasné stanovisko, že je vzhledem k zájmům České republiky a její bezpečnosti vyloučené, aby se o dostavbu nového jaderného bloku Dukovan mohly ucházet firmy z Ruska a Číny. Klub kritizoval i kroky ministra Karla Havlíčka, který chce oslovit potenciální uchazeče včetně ruského Rosatomu. Z tohoto důvodu senátoři požadují Havlíčkovo odvolání. Vzhledem k tomu, že se situace dále přiostřuje, členové klubu jednoznačně podporují usnesení senátního výboru pro obranu a bezpečnost a podpoří jeho projednání na 9. schůzi Senátu.

„Bezpečnostní složky se v minulosti opakovaně vyjádřily, že Rusko a Čína představují bezpečnostní riziko pro dostavbu Dukovan, a tento stav trvá i nadále. Věc je složitá a velice vážná, proto jsme v rámci výboru pro obranu a bezpečnost reagovali na kroky ministra Havlíčka, který začal sám podnikat kroky v zahájení tendru, včetně dle mého názoru účelového odvolání zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla. Byli jsme upozorněni, že podmínky výběrového řízení pro dostavu byly výrazně změněny a bezpečnostní rizika do nich byla nedostatečně zapracována. Například došlo ke zkrácení lhůt výběrového řízení, uchazeči dostali celou zadávací dokumentaci a podávání nabídek bylo zkráceno na pouhých šest měsíců. To je velice nestandartní postup a je otázka, zda tendr není připravován výhradně pro jednoho dodavatele,“ upozorňuje Jan Sobotka, místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

„Senát se v minulosti opakovaně vyjádřil k dostavbě jaderného bloku v Dukovanech. I nyní hodláme vyzvat vládu, aby vzala suverenitu a bezpečnost naší země jako prioritu při rozhodování o výběrovém řízení na dostavbu Dukovan. Neměli bychom takto strategickou stavbu nechávat ruskému Rosatomu. Nesmíme zapomenout, že se jedná o státní firmu, která může cenu určit politicky, ne nákladově, a to je velice riskantní,“ varuje Jan Sobotka.

Senátoři budou na plénu projednávat i zákony týkající se zdravotnictví v souvislosti s pandemií koronaviru. Jedním z bodů je návrh zákona o kompenzacích osobám poskytující hrazené zdravotní služby, který by měl obsahovat i mimořádné odměny pro zdravotníky. „Návrh zákona by měl společně s kompenzační vyhláškou zohlednit a kompenzovat ztráty poskytovatelům zdravotní péče, které vznikají s omezením plánované péče, diagnostiky a restrukturalizací lůžek resp. jednotlivých oddělení. Nyní jsou nemocnice sice na hranici svých kapacit z důvodu péče o pacienty s koronavirem, ale dochází k výraznému omezení či dokonce uzavření oddělení poskytujících plánovanou péči. Tento výpadek plánované péče znamená pro nemocnice obrovské finanční ztráty, které je třeba nemocnicím kompenzovat, aby po skončení pandemie byly opět připravené vrátit se do normálního stavu péče. Velkou výhradou k novele je ovšem skutečnost, že například mimořádné odměny zdravotníkům nepůjdou ze státního rozpočtu, ale rozpočtu systému veřejného zdravotního pojištění, což může mít negativní vliv na rezervní fondy jednotlivých pojišťoven,“ uvádí senátor a lékař Ivo Trešl.

Praha 31. března 2021

Jan Doležálek

PR klubu Starostové a nezávislí, Kontakt: dolezalekj@senat.cz, tel. 777 318 839