Senátorský klub STAN: systém komunálních voleb klame voliče, je na čase ho změnit

Plénum Senátu bude během 27. schůze projednávat novelu zákona o důchodovém pojištění, která má za cíl především napravit nedostatek zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která platí od 1. ledna 2022.

„Od začátku letošního roku nezprostředkovaní příbuzní či blízcí pěstouni, často například prarodiče, pobírají od státu místo původní odměny pěstouna nově příspěvek při pěstounské péči. U této dávky důchodové a zdravotní pojištění nebylo. Novela zajišťuje, že i právě tito pěstouni budou účastni důchodového pojištění a vrátí se do systému sociálního pojištění,“ uvádí předseda klubu Petr Holeček.

Na programu je i návrh zákona skupiny senátorů o volbách do obecních zastupitelstev. Ten by se dle jejich názoru měl změnit a významně posílit přidělování mandátů kandidátům, kteří získali od voličů největší podporu. „Návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí má především ambici zohlednit skutečnou vůli voliče dát hlas konkrétnímu kandidátovi. V současném systému ale připadá každý hlas prioritně volební straně. Do zastupitelstva obcí se tak často nedostanou přednostně ti kandidáti, kteří mají největší počet hlasů od voličů, ale paradoxně ti, kteří jsou na předních místech kandidátek. To chceme změnit,“ vysvětluje senátor Petr Štěpánek, jeden z předkladatelů návrhu zákona.

Senátoři budou také na návrh výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednávat usnesení v souvislosti s návštěvou předsedy taiwanského Legislativního dvora. „Jsme přesvědčeni, že je nutné vést dialog s Taiwanem a vyslat jasný signál, že tato země má právo vydat se vlastní cestou. Byť Česká republika respektuje politiku jednotné Číny, Čínská lidová republika by neměla ohrožovat Taiwan vojensky ani politicky. Nesmíme dopustit, aby se na Taiwanu opakovalo to, co se stalo na Krymu v roce 2014,“ upozorňuje senátor Jan Sobotka.

Praha 20. července 2022

Jan Doležálek

PR klubu Starostové a nezávislí

Kontakt: dolezalekj@senat.cz, tel. 777 318 839