Pokračující pandemie prohlubuje ztráty samospráv, kraje od začátku koronakrize nedostaly ani korunu

Senátorský klub Starostové a nezávislí: pokračující pandemie prohlubuje ztráty samospráv, kraje od začátku koronakrize nedostaly ani korunu

Senátorský klub Starostové a nezávislí bude usilovat o to, aby se zákon o kompenzačním bonusu vrátil zpět do sněmovny s pozměňovacím návrhem, který zajistí kompenzace také pro obce a kraje. Plénum Senátu bude mít možnost rozhodnout se hned mezi dvěma návrhy z klubu STAN a to od Hany Žákové, který obsahuje dodatečně vypočtenou částku, o kterou samosprávy přijdou v souvislosti s kompenzacemi, a od Michaela Canova, který přináší pevně vyčíslenou kompenzaci na obyvatele. „Navrhuji, aby obce získaly 650 korun na obyvatele a kraje 300 korun. Kolegyně Žáková naproti tomu navrhuje dodatečný výpočet dle skutečnosti.Jsme připraveni prohlasovat ten návrh, který získá větší podporu senátorů z dalších klubů, v ideálním případě i podporu ministryně financí. Samosprávy čelí ohromným dopadům do rozpočtů, tyto částky by měly alespoň částečně nahradit výpadky v rámci pokračující zimní krize. Již v minulosti senátoři navrhovali kompenzace pro samosprávy, ale kraje dosud za jarní a podzimní vlnu koronaviru nezískaly ani korunu, protože i přes údajný souhlas ministerstva financí Poslanecká sněmovna návrh nepodpořila. Je nejvyšší čas to změnit,“ říká senátor Michael Canov.

„Oproti původnímu vládnímu předpokladu z října se náklady obcí a krajů s kompenzačním bonusem zdvojnásobily a stále není ukončen nouzový stav a vyplácení podpor. Je třeba do zákona zakotvit nárok samospráv na náhradu toho, co jim bylo vzato,“ dodává Stanislav Polčák, europoslanec a předseda SMS ČR.

Úhrada z vydobytých nerostů by měla náležet i krajům

Na základě jednání Podvýboru pro regiony v transformaci jsou členové senátorského klubu Starostové a nezávislí připraveni podpořit pozměňovací návrh k hornímu zákonu, který upravuje část rozdělení úhrady z vydobytých nerostů nejen pro obce a stát, ale také pro kraje, ze kterých pochází. „Jiné přerozdělení navrhujeme u povrchového dobývání, což je hnědé uhlí a ostatní nerosty. Například u hnědého uhlí nyní získávají obce 33 % a stát 67 %. Navrhujeme, aby do tohoto rozdělení byly zařazené i kraje, kde se těžba nachází, protože jsou těžbou také postiženy včetně jejich dopravní infrastruktury. Pro Karlovarský a Ústecký kraj by to znamenalo částku v řádech desítek milionů korun,“ uvádí senátor Miroslav Balatka.

Praha 27. ledna 2021

Jan Doležálek

PR klubu Starostové a nezávislí

Kontakt: dolezalekj@senat.cz, tel. 777 318 839