Hraba: Není prezident schopný vykonávat úřad? Takto závažné rozhodnutí se nesmí uspěchat, žádáme podrobnější podklady a nezpochybnitelné důkazy

V Senátu proběhlo další jednání Komise pro Ústavy a parlamentní procedury, na které se senátoři zabývali doporučením Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost prohlásit prezidenta republiky za neschopného vykonávat svůj úřad. Podle předsedy ústavní komise Zdeňka Hraby musí být takové případné rozhodnutí opřeno o nezpochybnitelné důkazy, v opačném případě by bylo předem odsouzeno k neúspěchu.

„Ústava umožňuje řešit závažná politická pochybení hlavy státu žalobou za velezradu. Naopak aktivace článku 66, tedy prohlášení prezidenta za neschopného výkonu úřadu, by se mělo pojit se závažnými zdravotními důvody. To by však měli posuzovat lékaři, ne politici,“ říká předseda ústavní komise Zdeněk Hraba s tím, že při snaze o poukázání na současné jednání prezidenta republiky použitím ústavních sankčních mechanismů, je třeba nejprve posoudit, který z těchto prostředků je možné případně použít.

Komise se shodla na tom, že požádá o vypracování odborného ústavně-právního stanoviska. Podle odhadů předsedy komise má být posudek k dispozici v řádu týdnů.

„Pokud existují pochybnosti o zdravotním stavu prezidenta, a já o tom nechci spekulovat, musí to nejprve potvrdit lékaři. Případná aktivace Článku 66 nesmí působit jako ničím nepodložený výkřik. To by znamenalo nejen neúspěch celého procesu, ale také snížení vážnosti Senátu jako instituce, která má Ústavu ctít a respektovat,“ doplňuje na závěr senátor Hraba.