Růžička: Region Praha 6 potřebuje ulevit od náporu dopravy

Od roku 2016 zastupuji v Senátu region, který je tvořen především městskou částí Praha 6. Jeho součástí jsou Přední Kopanina, Nebušice a Lysolaje na severu Prahy. V západní části Prahy je hranice tvořena MČ Zličín a Řepy. Region v sobě snoubí kulturní a společenské vyžití, dobrou dostupnost do centra Prahy a nabízí skvělé zázemí milovníkům sportu, rekreace a přírody. Za zmínku stojí areál Ladronka, obora Hvězda či přírodní park Divoká Šárka. Praha 6 je velice žádaným místem pro život.

Současné výzvy

Současnou největší výzvou je pro nás všechny koronavirová pandemie, na kterou museli zareagovat především starostové, domovy důchodců, zdravotníci, školy, firmy i samotní občané. Ukazuje se neuvěřitelná schopnost lidí vypnout se v pravou chvíli k velkým výkonům a za to jim patří veliké poděkování. To platí bezezbytku i pro Prahu 6.

V případě dlouhodobých problémů je třeba zmínit zatížení Prahy 6 individuální automobilovou dopravou. Nedokončený vnitřní i vnější pražský okruh přivádí na území Prahy 6 denně desetitisíce aut, které tvoří nekončící kolony, a jejich škodlivé exhalace obtěžují místní obyvatele. V rámci zastupitelstva MČ jsme přijali několik opatření, která by měla situaci zlepšit, ale pokud nedojde k dokončení klíčových okruhů, Praze 6 se neuleví a v dopravní špičce bude připomínat jedno velké parkoviště. Malým, ale důležitým vítezstvím v oblasti dopravy, je schválení novely silničního zákona, která řeší odstavená a nepojízdná auta v ulicích měst. Jsem rád, že jsem se na ní mohl od samého začátku podílet.

Velkou výzvou je diskutovaná dostavba paralelní dráhy Letiště Václava Havla, která se nachází na území MČ Praha 6. S výstavbou zásadně nesouhlasím a bojuji proti ní. Praha by neměla být jen žádaným cílem turistů, ale především místem k žití. Tím, že postavíme paralelní dráhu blíže ke středu města, rezignujeme na kvalitu života a na jakékoliv koncepční řešení dopravní situace ve státě. Cestou by mělo být budování vysokorychlostních železnic a přesunutí části letecké dopravy na méně využívaná letiště celé ČR. Místo výstavby jedné dráhy bychom se měli zaměřit na dobudování přímého a ekologického propojení letiště s centrem města.

Práce v regionu

Region se podobně jako další pražské části potýká s nedostatkem míst v mateřských a základních školách, což intenzivně řeším nejen jako senátor, ale i jako předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 6. Na Zličíně se nám například před letošním školním rokem podařila otevřít nová budova základní školy, která této městské části chyběla dlouhých sto padesát let. Nutno říct, že přes všechny problémy dokážeme umístit všechny zájemce o MŠ starší tří let i všechny děti do jejich spádových škol. Nicméně další rozšíření kapacity škol je jednou z priorit, kterou urgentně řešíme. Obec bez školy je totiž pouhým místem k přespávání, rozhodně ne k žití.

Praha jako místo k žití se ovšem týká občanů všech věkových kategorií. Velice jsme usilovali o zavedení linky MHD i do oblastí, kde je velká koncentrace seniorů, a na sídliště Baba už nyní pravidelně jezdí autobusy. V této části obvodu totiž úplně chyběla obsluha veřejnou dopravou, což nejvíce pociťovali právě starší lidé.

Závěrem

Jsem velice rád, že jsem neztratil kontakt se svým regionem, školami a lidmi, kteří v obvodu žijí. Přál bych si, abychom současnou nepříznivou epidemiologickou situaci dostali pod kontrolu tak, abychom se mohli opět bez obav potkávat na Farmářských trzích na Kulaťáku, na Břevnovském masopustu či Lysolajském běhu. Velice rád Vás v „mém“ regionu přivítám.