Holeček: Region se proměňuje na kvalitní místo k žití

Volební obvod č. 28 je z převážné části tvořen okresy Mělník a Praha východ. Tři velká města leží na spojnicích pomyslného trojúhelníku – Brandýs nad Labem, Mělník a Kralupy nad Vltavou. V jejich středu se nachází Neratovice. Dá se tedy konstatovat, že v mělnickém senátorském okrsku se snoubí slavná místa české historie spolu s význačnými městy chemického průmyslu. Významné řeky Vltava a Labe jsou nedílnou součástí převážně nížinného kraje a jak se ukázalo v posledních desetiletích, jsou pro tento kraj nejen požehnáním, ale i reálnou hrozbou občasných povodní.

Brandýs nad Labem se Starou Boleslaví jsou přirozeným regionálním centrem středního Polabí, místem počátků české státnosti s věčným odkazem císařských a královských tradic našich zemí. Zdejší zámek i kostely mají statut národních kulturních památek. Mělník je proslavený zejména pěstováním vinné révy a vinobraním. Zámecká vyhlídka láká návštěvníky města k pohledu na soutok Labe s Vltavou a romantické výhledy na bájnou horu Říp a České středohoří. Řada odborných středních škol a gymnázium činí z Mělníku důležité studentské centrum regionu. Mezi města moderní, která se rozvinula díky své strategické poloze a stala se i důležitými dopravními uzly, aby zde posléze došlo k velkému rozvoji v oblastech podnikání a průmyslové výroby, patří Neratovice a Kralupy nad Vltavou.

Nemohu zde představit všechny zvláštnosti, pamětihodnosti a krásy více než osmdesáti obcí okrsku, ale zmíním například Dvořákovu rodnou Nelahozeves, barokní Veltrusy, Smetanovo Obříství, Palachovy Všetaty či malebné ozdravné Lázně Toušeň.

Mým domovem od mládí jsou Kralupy nad Vltavou, od konce 19. století průmyslové centrum dolního Povltaví. Jeho rozvoj však zásadně narušil zdrcující nálet na konci druhé světové války i necitlivá přestavba v období socialismu. V roce 2006 jsme zahájili práci na nové tváři centra města s moderní budovou radnice. Postupnými kroky se dařilo naše záměry realizovat. Proměna Kralup v krásnější místo k žití se daří a naše kandidátka, od roku 2010 již pod hlavičkou Starostů a nezávislých, zvítězila i v dalších třech volbách v řadě.

Během třiceti let v komunální politice, z toho dvanáct let ve funkci starosty, jsem, myslím, získal velké zkušenosti v jednání s lidmi. Ve své senátorské kanceláři na kralupské radnici jsem přijal již desítky občanů. Snažím se také navštěvovat veřejná zastupitelstva, setkávám se se starosty měst a obcí a také podporuji občanské aktivity všeho druhu.  Velice rád beseduji se studenty, které zvu i na prohlídku Valdštejnského paláce.

Pravidelně se setkávám i s mladými politiky, aktivními lidmi, některé akce iniciuji, na jiné jsem zván. Jako aktivní skaut jezdím i na letní skautské tábory. Za důležitou složku práce senátora považuji reprezentaci instituce Senátu při pietních a vzpomínkových akcích v regionu.

Petr Holeček

předseda senátního klubu Starostové a nezávislí

senátor volebního obvodu č. 28 Mělník

Zdroj: Časopis Senát