▶️ V případě hlasování Senátu o

▶️ V případě hlasování Senátu o daňových změnách, k čemu se váš klub přiklání? Jste pro vyjmutí návrhu pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka, který zvyšuje základní daňovou slevu na poplatníka, a zbytek zákona zachovat stejně? Nebo budete prosazovat daň z příjmů 19 procent? "Předmětný zákon je čerstvý a neznáme ještě jeho všechny detaily. Možností, jak s ním naložit je mnoho a členové klubu o tom diskutují. Není nic rozhodnuto, protože chceme hledat řešení napříč kluby v Senátu. Tento týden budou probíhat zásadnější setkání k tomu, abychom se pokusili sjednotit na nějakém názoru a postupu, případně na nějakém komplexnějším pozměňovacím návrhu. Je tedy ještě brzy na stanoviska. Vědět více budeme po jednání klubu příští úterý večer. " ▶️ Počítáte s tím, že pokud Senát zákon nepřijme, tak snížení daní pravděpodobně od nového roku platit nebude?" "Myslím, že Senát něco přijme. Je hodně pravděpodobné, že jej neschválí v podobě, jak přišel z PS. Nejpravděpodobnější je PN, ale jaký to bude, na to je čas." ▶️ Budete předkládat ještě jiné PN? Případně jaké varianty jsou za vás průchodné? "Náš klub ve většině variant tak, jak se dají předpokládat, ještě navíc bude prosazovat nějakou míru zmírnění dopadu daňových úprav na samosprávy. Především je to důležitý nástroj, jak udržet ekonomické aktivity (provozní ale především investiční) plošně v regionech a místech a tedy pomoci ekonomice." Zbyněk Linhart, senátor