Výbor prohlásil Miloše Zemana za neschopného vykonávat úřad prezidenta

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR na své 13. schůzi přijal dne 2. června 2021 usnesení č. 66 „k vyslovení neschopnosti Miloše Zemana vykonávat úřad prezidenta republiky“

Předseda výboru Pavel Fischer v roli zpravodaje seznámil členy výboru s Analýzou jednání a činů Miloše Zemana v úřadu prezidenta republiky, která obsahuje jak ústavně-právní část, tak soupis jednání a výroků Miloše Zemana. Po diskuzi se členové výboru vyjádřili pro přijetí usnesení. 

Usnesení ke stažení 
Podkladový materiál – zpravodajská zpráva Pavla Fischera ke stažení

„Jednání Miloše Zemana považuji už dlouho za neslučitelné s Ústavou, vyvrcholením v tomto smyslu bylo jeho chování v krizi kolem vrbětického útoku. Všechny senátní kluby pověřily 28. dubna 2021 Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu, aby se pečlivě zabýval tím, co prezident republiky v souvislosti s kauzou Vrbětice učinil, nebo naopak zanedbal. Senát má výlučnou pravomoc prezidenta kontrolovat, a je proto povinen se konáním prezidenta zabývat. Dnešní jednání je první krok, za týden tento bod navrhnu zařadit na jednání Senátu. Pokud prezident republiky nemůže vykonávat úřad, a k tomu jsme dnes dospěli, pak je na místě jeho odvolání,“ říká předseda výboru Pavel Fischer.

Post navigation