Víte, že městský soud svým rozsudkem

Víte, že městský soud svým rozsudkem zrušil nařízení hygieny uzavřít pražské vysoké školy? Ochrana zdraví je důležitá, ale i v této době je třeba postupovat dle práva a zákon o ochraně veřejného zdraví nedává pravomoc hygienickým stanicím tyto opatření vydávat.