TISKOVÁ ZPRÁVA místopředsedy Senátu PČR Jan

TISKOVÁ ZPRÁVA místopředsedy Senátu PČR Jan Horník - senátor KoroNERV-20 vyzývá vládu ke zveřejnění dat a modelů pandemie Covid-19 a ke snaze obnovit důvěru mezi jejími představiteli a občany. Plně podporuji výše uvedené požadavky občanské iniciativy KoroNERV-20. Nad tento rámec požaduji zasílání aktuálních dat nejenom obcím s rozšířenou působností, ale všem obcím České republiky, protože jejich utajování navozuje u samospráv na nejnižším stupni řízení správy daného území zbytečné nejistoty a nemožnost koordinace přijímaných opatření. Nejhorší na celé pandemii je doposud prosazovaná strategie státu žádná data samosprávám pokud možno nesdělovat. Přitom takováto uměle navozovaná nevědomost může vyvolávat u veřejnosti zbytečnou úzkost a paniku. Vyzývám proto vládu, aby konečně skončila s dlouhodobým utajovaným přístupem ke "koronavirovým" datům za konkrétní samosprávná území a začala tato data obcím neprodleně sdělovat.