Starostové kvitují snahu reformovat, zjednodušit a

Starostové kvitují snahu reformovat, zjednodušit a zrychlit stavební řízení. Měli však zásadní výhrady k předloženému návrhu s chystanými institucionálními změnami, jež měly vést k vyčlenění stavebních úřadů ze spojeného modelu výkonu státní správy a k rušení stavebních úřadů v rámci městských úřadů. I díky iniciativě senátora Jan Sobotka (Starostové a nezávislí • STAN) bylo zákonodárci přihlédnuto k apelům, výhradám a připomínkám představitelů měst a obcí, a tudíž nedošlo k chystané změně, tzn. k oddálení stavebního úřadu občanům a tím posílení centralizačních tendencí.