Newsletter senátora Zbyňka Linharta:

Vážení přátelé,

z aktivit za poslední týdny vybírám pro Vaši informaci:

1) Sabotáž koheze
Pana premiéra už bez okolků vyzývám, aby vláda přestala sabotovat kohezní a regionální politiku. V opačném případě se nejen pětikoalici, ale nám všem toto ignorování regionálních nerovností šeredně vymstí. Stačí porovnat mapu výsledků posledních sněmovních či prezidentských voleb třeba s mapou počtu exekucí nebo mapou destabilizující chudoby nebo mapou vzdělávacích problémů nebo jakoukoli jinou mapou s koncentrací sociálně-ekonomicko-zdravotně-environmentálně-atd. problémů. Vždy se stejným výsledkem - populisté a extremisté stále přesvědčivěji vítězí tam, kde se tyto strukturální regionální problémy dlouhodobě koncentrují a neřeší. Severozápad vyniká v těchto temných mapách nejvíce…. A lidem se není co divit… Pokud chceme mapu regionálních výsledků příštích sněmovních voleb vidět v „růžovějších“ barvách, musí vláda tyto kohezní problémy řešit. Hned. Podnětů, jak to dál nedělat, a jak to už začít konečně dělat, jsme za Senát zaslali exekutivě za ty roky už řadu… Detaily v únorovém dopis premiérovi o sabotáži kohezní politiky.

Na základě i tohoto dopisu pověřil premiér Fiala svého hlavního poradce Ing. Jakuba Kajzlera, aby se k otázce zvyšující se ho rozdílu mezi Severozápadam a zbytkem republiky se mnou setkal. Schůzku máme domluvenou na úterý 28.2.2023 na Úřadu vlády ČR.

2) Nová data Eurostatu
Aktuální data o vývoji HDP na obyvatele ve standardu kupní síly (PPS) za rok 2021 ve srovnání evropských regionů bohužel opětovně potvrzují, na co upozorňuji (nejen) premiéra. Pod 75% průměru EU v ČR zůstává jen Moravskoslezsko a Severozápad (HDP do, nebo nad 75% průměru EU je důležitý ukazatel pro přidělování a rozdělování evropských kohezních fondů). Ale zatímco Moravskoslezsko raketově rostlo (o 6,4%, zdaleka nejvíce z českých regionů), čímž se vyšplhalo na 73% průměru EU, Severozápad jen o 0,6% (zdaleka nejméně z českých regionů) a propadl se tak na zoufalých 61% průměru EU (Jihovýchod je na 85%, Praha na 203% atd.), za posledních 10 let vůbec nejhorší výsledek Severozápadu. Začali nám tak utíkat už úplně všichni. Brzy budeme jediným českým regionem nejen pod 75% průměru EU, ale tímto trendem spadneme příští rok dokonce pod 60%. Není na co čekat, je třeba konat, hned… 

3) Financování OZE a připojování do sítě
V Modernizačním fondu, kde se zhruba před půldruhým rokem odhadovalo, že v dalších 10 letech bude k rozdělení nějakých 150 mld. Kč, tak dnes se už ví, že to bude kolem 500 mld. Kč. Jsou to nepředstavitelné peníze. A ty se už v dotacích rozdělují. Ale jak se to děje, je opět nepředstavitelné… Stávající přerozdělování veřejných prostředků na obnovitelné zdroje energie potřebujeme rychle předělat. Stejně jako to, za jakých pravidel a v jakém pořadí budou subjekty připojovány k energetické síti. K tomu kratší esej se 3 důležitými poznámkami, který jsem nazval Solární baroni a klony Čapích hnízd.

4) Požár v Českém Švýcarsku
Poměrně jednoznačně vyznívá analýza příčin rozsahu a intenzity požáru v národním parku, zpracovaná Hasičským záchranným sborem ČR. Ke stažení je zde: „Analýza okolností požáru v národní parku České Švýcarsko“.
Ve veřejném prostoru se však stále setkáváme s opakující se manipulací a dezinformacemi. Na to reagovali starostové Šluknovského výběžku ministru ŽP Jurečkovi ve svém Stanovisku obcí k oběma zprávám a k dalšímu postupu při odstraňování škod po kůrovcové kalamitě a po požáru v území.

K požáru a následným opatřením je plánována konference v Poslanecké sněmovně ve dne 3.4.2023 od 9.00 do 16.00 h. Pokud mám správné informace, je v plánu zopakovat tuto konferenci ze Sněmovny i koncem dubna na Zámku Děčín.

I na jednání našeho Výboru dne 22. března 2023 bude zařazen bod „Požár v NP České Švýcarsko“. Pozváni budou jak generální ředitel HZS ČR, generálporučík Ing. Vladimír Vlček, Ph.D, tak zástupci vedení MŽP.

Mezitím se zdá, že se alespoň trochu blýská na lepší časy. Nový ředitel NPČŠ Petr Kříž je pracovitý, vnímavý, komunikativní... A zdá se, že některé věci ve vztahu k regionu chce řešit vstřícněji.

5) Destinační fond Českého Švýcarska
Ubytovací vouchery na podporu turismu v Českém Švýcarsku v hodnotě 10 milionů korun jsou bohužel vyčerpány… Nicméně Ústecký kraj bude, a to až do odvolání, i nadále bezplatnou dopravou podporovat všechny hosty, kteří přijedou do Českého Švýcarska na dvě a více nocí, a to bez ohledu na to, zda uplatňují ubytovací vouchery.

  1. února se v Krásné Lípě konal rozšířený poradní sbor Destinačního fondu Českého Švýcarska. Ze strany místních podnikatelů a samospráv na adresu správy NP zazněla mnohá kritická slova, zejména kvůli absenci plánu na zpřístupňování turistických cest (v saském parku je všechno už dávno zprůchodněné). Správa na kritiku zareagovala a harmonogram obnovy infrastruktury představila starostům o týden později. Například Pravčickou bránu ve směru od Mezní Louky by měl park do začátku turistické sezóny zpřístupnit náhradní trasou přes Mlýnskou cestu, zpřístupněna by měla být Divoká soutěska, Kyjovské údolí by mělo být otevřeno během dubna atd. Věci se daly konečně do pohybu...

6) Nová vyhlídková plošina v Bastei
Na Bastei, na skále vysoko nad Labským kaňonem, nejnavštěvovanějším místě NP Saské Švýcarsko, byla slavnostně otevřena technicky i architektonicky zajímavě pojatá vyhlídková plošina. Místo stojí určitě za návštěvu.

Toť vše, děkuji za pozornost a přeji hezké poslední zimní týdny.
Pokud máte nějaké dotazy, připomínky k čemukoli, napište. Stejně tak pokud by Vás zajímala více do hloubky konkrétní témata, napište také, budu se těšit.

Váš senátor,
Zbyněk Linhart

Starostové a nezávislí