Skupina senátorů podala k Ústavnímu soudu návrh na zrušení vyhlášky o povinném očkování proti covid-19

Nově zavedená povinnost očkování proti onemocnění covid-19 pro určité skupiny obyvatel je protiústavní a nezákonná, a to z mnoha právních i lékařsko-epidemiologických důvodů. Uvádí se v návrhu na zrušení vyhlášky č. 466/2021 Sb., která zavádí povinné očkování seniorů a profesních skupin proti onemocnění covid-19, vydané bývalým ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, který k Ústavnímu soudu podala skupina senátorů. Členové horní komory Parlamentu ČR se rovněž obrátili na předsedu vlády a ministra zdravotnictví s žádostí, aby ze své pozice zakročili dříve, než o návrhu rozhodne Ústavní soud, a novelu vyhlášky v plném rozsahu zrušili.

Pro návrh bylo potřebných 10 senátorů, svou podporu mu projevilo čtrnáct. Vyhlášku napadají například proto, že zavádí povinné očkování, které nemůže zastavit šíření koronaviru SARS-CoV-2. Neexistuje řádně registrovaná očkovací látka, která by pro očkování mohla být užita, naopak má být použita očkovací látka, jejíž dlouhodobá rizika nejsou známa. „Jsme přesvědčení, že zejména ve vztahu k vymezeným profesním skupinám nesplňuje tzv. test proporcionality, když přínosy očkování nepřevyšují jeho rizika a především, ve vztahu k věkově určené skupině adresátů zavádí přímou diskriminaci,“ uvádí právní zástupci senátorů Tomáš Nielsen a Ondřej Dostál.

V žádosti adresované předsedovi vlády a ministru zdravotnictví apelují senátoři na urgentní postup při zrušení vyhlášky. Někteří zaměstnavatelé si ji totiž mylně vykládají tak, že zaměstnanci musí být plně naočkováni do konce února. Vyhrožují jim, že pokud neabsolvují do poloviny ledna první očkovací dávku, na konci ledna s nimi bude ukončen pracovní poměr výpovědí. Převážná většina těch, kteří nejsou dosud proti covid-19 naočkováni, nejsou odpůrci očkování, nýbrž lidé, kteří mají k rozhodnutí neočkovat se závažný osobní důvod. Nyní se však ocitají v tíživé situaci, která je může připravit o zaměstnání, kariéru, živobytí. V naprosté většině případů se jedná o lidi kvalifikované, kteří svou práci vykonávají řádně. „Od vydání vyhlášky žije řada zaměstnanců daných profesních skupin ve stresu a v obavách, protože termín pro očkování, zejména v podání některých zaměstnavatelů, je neúprosný. Jsme přesvědčeni, že neexistují důvody, které by takto intenzivní zásah do ústavně zaručených práv ospravedlňovaly,“ konstatuje iniciátorka návrhu na zrušení vyhlášky senátorka a lékařka Alena Dernerová.

Ústavnímu soudu jsme předložili řadu právních i lékařských argumentů, proč je třeba vyhlášku zrušit. Jsem přesvědčen o tom, že pokud bylo očkování proti covid-19 předchozí vládou vždy označováno jako dobrovolné, pokud poslanci byli koncem roku 2020 přesvědčeni k přijetí zákona, jež očkování otevřel dveře, právě zárukou, že půjde vždy o dobrovolné očkování, pak novela vyhlášky o povinném očkování představuje jeden z největších podvodů předchozí vlády vůči občanům České republiky i vůči poslancům a senátorům. Na zachování dobrovolnosti apelovalo i Parlamentní shromáždění Rady Evropy ve své rezoluci číslo 2361 z roku 2021,“ říká právník Tomáš Nielsen, který skupinu senátorů zastupuje. A dodává: „Právě příslušníci profesních skupin, dotčených novelou očkovací vyhlášky, v době covidové krize projevili obrovskou osobní odvahu a odhodlání při ochraně našich životů. A nyní s nimi má být zacházeno jako s osobami bez vlastního úsudku? Pevně věřím, že nová vláda projeví více důvěry v naše občany, než tomu tak bylo v dobách paternalistické vlády Andreje Babiše.

Návrh na zrušení vyhlášky o povinném očkování proti covid-19 vypracovali právníci z Pro Libertate – Institutu práva a občanských svobod ve spolupráci s mnoha dalšími experty, jakými jsou odborníci na zdravotní právo JUDr. Ondřej Dostál a JUDr. Vladana Vališová, LL.M., členové Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, jakož i řada dalších specialistů v oboru práva a medicíny.

Návrh na zrušení vyhlášky o povinném očkování proti covid-19 podpořili senátoři napříč politickým spektrem.

Praha, 5. ledna 2022

Záznam tiskové konference