Senátorský klub STAN: vládní novela na zmrazení platů je protiústavní, ale v době pokračující krize je potřeba solidárnost

Na první schůzi pléna v letošním roce budou senátoři opět rozhodovat o návrhu na zmrazení platů ústavních činitelů. Podobný návrh minulé vlády Senát odmítl v loňském roce. Senátorský klub Starostové a nezávislí není v případě novely jednotný. Dle sdělení předsedy klubu Petra Holečka nebude klub při hlasování jednotný.

„Senát je ochráncem ústavnosti a řada členů našeho klubu není přesvědčena, že byly naplněné důvody pro přijetí návrhu zákona v legislativní nouzi. Naše kritika směřuje i k tomu, že záměr nebyl projednán s představiteli soudní moci a mohl by tak ohrozit jejich nezávislost. Novela navíc přináší restrikci v odměňování ostatních státních zaměstnanců, což již v minulosti označil Ústavní soud za nepřípustné,“ uvádí Petr Holeček, který na druhou stranu zdůrazňuje i společenský kontext: „Byť se jedná o nesystémové řešení, uvědomujeme si, že si pokračující krize žádá solidárnost a další úspory. Očekáváme ale, že nová vláda bude vládou práva a bude takové kroky dělat promyšleně.“

Likvidační nastavení společné zemědělské politiky

Senátorský klub Starostové a nezávislí chce na jednání pléna zařadit bod týkající se nastavení společné zemědělské politiky současné vlády. Dle senátora Petra Štěpánka aktuální vládní návrh dotační podpory zemědělců vážně ohrožuje potravinovou bezpečnost České republiky. „Chápeme podporu malých zemědělců, ale musí být vyvážená a hlavně srovnatelná se sousedními státy. Dotace do zemědělství jsou poskytovány především z důvodu zajištění výroby kvalitních potravin za sociálně přijatelné ceny. V naší republice ale tyto potraviny produkují především střední a velké podniky,“ říká Petr Štěpánek.

„Apelujeme na vládu, aby přehodnotila nastavení plateb na hektar zemědělské půdy tak, aby naši producenti potravin mohli být konkurenceschopní a nemuseli rušit neefektivní provozy, jako je například živočišná výroba. Bez chovu skotu a prasat dojde k masivnímu propouštění na venkově, což bude mít nedozírné a nenávratné dopady a povede to k jeho vylidňování. To se musíme pokusit zvrátit,“ upozorňuje Petr Štěpánek, dle kterého by současné nastavení bylo likvidační právě pro větší zemědělce.

Praha 20. ledna 2022

Jan Doležálek

PR klubu Starostové a nezávislí

Kontakt: dolezalekj@senat.cz, tel. 777 318 839