Senátorský klub STAN: situace na Ukrajině je vážná a ukazuje nutnost modernizace i naší armády

Během 21. schůze budou senátoři projednávat zejména evropské tisky a mezinárodní smlouvy. Na pořadu jednání je i návrh usnesení k ekonomickým sankcím při pomoci České republiky v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině, které připravil senátní zahraniční a bezpečnostní výbor.

„Na pořadu schůze máme několik bodů, ale je třeba říci, že srdcem i duší jsme především s Ukrajinou a jejími občany. Naše senátorky a senátoři nyní aktivně pomáhají ve svých regionech, organizují materiální a finanční sbírky a pomáhají s ubytováním ukrajinským rodinám, které přichází do Česka,“ uvedl předseda klubu Petr Holeček.

Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jan Sobotka v souvislosti s dramatickým vývojem na Ukrajině zdůraznil nutnost modernizace Armády ČR: „Podporujeme aktuální kroky naší vlády v případě pomoci Ukrajině, ale jsme přesvědčeni, že by s ohledem na vážnost situace mělo dojít k lepší připravenosti České republiky. Byť našim občanům v této chvíli nehrozí žádné kybernetické útoky ani vojenské napadení, je nutné zajistit modernizaci vojenské techniky a intenzivně budovat obranyschopnost Česka. Výzbroj a počty vojáků neodpovídají současným potřebám. Výdaje na obranu musí být vyšší a Česká republika by měla dostát aliančnímu závazku a dávat do obrany 2 % z HDP.“

Úhrada z vydobytých nerostů by měla náležet i krajům

Skupina senátorů v čele s Miroslavem Balatkou téměř rok pracovala na návrhu senátního návrhu zákona o ochraně a využití nerostných bohatství, tzv. horní zákon. Senátoři vycházejí z pozměňovacího návrhu, který již v lednu minulého roku horní komora podpořila drtivou většinou, ale Poslanecká sněmovna návrh neschválila. Návrh senátorů počítá s tím, že by část úhrady z vydobytých nerostů nenáležela pouze obcím a státu, ale také krajům, ve kterých k těžbě dochází, protože i ty jsou těžbou postiženy včetně jejich dopravní infrastruktury. Pokud návrh Senátem projde, poputuje k posouzení poslancům.

„Návrh zákona se zaměřuje na regiony, kde probíhá povrchová těžba hnědého uhlí a ostatních nerostů jako je písek a kámen. Tyto regiony by měly získat více peněz z poplatků, které platí těžaři. Cílem je dostat se na úroveň poplatků hlubinné těžby, kdy v obcích zůstává 75 % z těchto peněz. Pro Karlovarský kraj by to znamenalo přínos zhruba 40 milionů korun ročně a Ústeckému kraji přibližně o 160 milionů korun,“ říká senátor Miroslav Balatka.

Praha 2. března 2022

Jan Doležálek

PR klubu Starostové a nezávislí

Kontakt: dolezalekj@senat.cz, tel. 777 318 839