Senátoři na svém dnešním jednání budou

Senátoři na svém dnešním jednání budou řešit také širokou novelou trestního zákoníku a trestního řádu. Tato úprava zahrnuje zvýšení hranice výše škody a sazby má novela rovnou zdvojnásobit. S tím nesouhlasí člen ústavně-právního výboru Senát Parlamentu ČR Zdeněk Hraba - senátor (Starostové a nezávislí • STAN) a poukazuje na možné snížení důvěry občanů ve spravedlnost a také na negativní dopad této novely na majetky obcí, ale i jejich hospodaření, protože to budou právě obce, na které řešení přestupků dopadne. „Zvýšením hranice pro trestný čin by stát dal najevo, že krádež věci v hodnotě do desíti tisíc korun není vlastně až tak nic strašného. To za mě v pořádku rozhodně není,“ říká senátor Hraba. Další nebezpečí této novely spatřuje v posunutí hranice úplatku. „Například pro přísnější potrestání bude muset úředník přijmout úplatek až od jednoho milionu korun! Dnes je ta hranice jen 500 000 Kč. Opravdu budeme mírněji trestat korupci jen proto, že se zvýšily ceny pečiva nebo nemovitostí? Protože právě inflací argumentují předkladatelé této novely,“ říká senátor Hraba, který se svým pozměňovacím návrhem pokusí toto zvýšení sazeb zastavit a zároveň navrhne ponechání současného stavu.