Senát Parlamentu ČR dnes projednává zákon,

Senát Parlamentu ČR dnes projednává zákon, který má zmírňovat dopady epidemie koronaviru na nájemce bytových a nebytových prostor. Senátor klubu Starostové a nezávislí Zdeněk Hraba - senátor (Starostové a nezávislí • STAN) je připraven kolegyním a kolegům v Senátu přijetí zákona rozmluvit a navrhnout zamítnutí, jelikož vládou navržené kroky považuje za nefunkční a které ve výsledku poškodí jak nájemníky, tak pronajímatele. „Problémy nelze řešit způsobem, který uvrhne do problémů jiné osoby, tedy v tomto případě přenese finanční problémy z nájemníků na pronajímatele. Navíc zákon tak, jak je navržen, je patrně i protiústavní, protože nebezpečně zasahuje do vlastnických práv chráněných Listinou základních práv a svobod,“ upozorňuje Zdeněk Hraba. V návrhu doprovodného usnesení přichází Zdeněk Hraba s jednoduchým a poměrně lehce realizovatelným řešením, které by nájemcům pomohlo a zároveň by nebylo likvidační pro pronajímatele. „Navržený zákon nájemníky nijak nechrání. Pronajímatel může žalovat nájemníka o zaplacení nájemného kdykoli, i když tento zákon projde. Zákonem se totiž nijak neodkládá splatnost nájemného, byť to ministerstvo tvrdí. Navíc by pronajímatel stále mohl vypovědět nájem, když připojí důvod, že byt potřebuje pro sebe. To je fatální chyba v návrhu zákona. Pokud chce stát skutečně řešit problémy s neschopností některých občanů platit své nájmy, měl by za to sám přijmout zodpovědnost. Navrhuji proto, aby Senát vyzval Ministerstvo průmyslu a obchodu ke zřízení operačního programu pro čerpání bezúročných úvěrů pro ty nájemce, kteří nejsou schopni v důsledku vládních opatření platit své nájmy,“ dodává Zdeněk Hraba.