PROSINCOVÝ NEWSLETTER ZBYŇKA LINHARTA

Vážení,

přeji hezký prosincový den a několik vybraných informací:

1) Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obnově přírody
V tomto evropském nařízení má jít mimo jiné hlavně o další navýšení již tak mohutných finančních výdajů, které mají být utráceny pro ochranu přírody. Ono to zní hezky a bohulibě. Ale my přírodu neuchráníme utrácením stále většího množství miliard. A stále přísnějšími předpisy, které se nakonec nerespektují. Opak je pravdou. Podle zpráv o stavu životního prostředí máme tím horší výsledky, o co více do ochrany životního prostředí každoročně nasypeme. Jakkoli nemá jít o to, kolik utratíme, ale jestli investované prostředky měly a mají na životní prostředí a přírodu měřitelný pozitivní dopad, přesto si každoročně deklarujeme náš „úspěch“ v ochraně přírody tak, že jsme zase o dost více utratili, než tomu bylo loni. Že má jít o výsledky tohoto utrácení, ne o objem utracených peněz, nám stále uniká … A navíc – zdroje na opakování tohoto nefunkčního přístupu už opravdu nejsou. Záznam mého vystoupení z jednání v Senátu k tomuto evropskému tisku <zde>.

2) Sdělení Komise - provádění právních a dodržování environmentálních předpisů v oblasti životního prostředí 2022
K tomuto evropskému tisku jsem byl pověřeným zpravodajem. Komise zde prezentuje pro Českou republiku dost závažné nálezy, např. uvádí případy masivní těžby dřeva v lokalitách Natura 2000, jako Východní Krušnohoří nebo Soutok-Podluží, upozorňuje na zhoršování stavu lokalit Natura 2000, na nedostatečnou míru recyklace komunálního odpadu a jak naopak ve skládkování zase výrazně převyšujeme průměr EU atd., a navrhuje přijetí opatření, přičemž ne se všemi vláda a MŽP souhlasí. ČR vynakládá na ochranu ŽP výrazně více procent (2,7%) vůči HDP, než ostatní členské země EU (1-2%), aniž by se v ukazatelích stavu ŽP ale Česko zlepšovalo nebo posouvalo do nadprůměru vůči ostatním členským zemím. Celou zpravodajskou zprávu si můžete stáhnout <zde>.

3) Dostupnost zdravotní péče
Koncem listopadu jsem poslal ministru Válkovi <tento dopis> s připomenutím trvajícího žalostného stavu dostupnosti a kvality zdravotní péče na Šluknovsku (chronický nedostatek lékařů, zubařů a psychiatrů a dojíždění pacientů mimo region, stále nefungující přeshraniční péče, chybějící prevence, protahování rekonstrukce nemocnice Rumburk, rozvážení pacientů a přetížení okolních nemocnic atd.) a vyzval ministerstvo ke skutečnému řešení zamrzlých problémů namísto dalších planých slibů). 
Opakovaně na jednání krajského zastupitelstva urguji rumburskou nemocnici. Dostal jsem nový harmonogram rekonstrukce, resp. její přípravy. Vše se bohužel trochu odsouvá.

4) Nový ředitel správy NP, ministr ŽP v Českém Švýcarsku
V prosinci nastoupil na Správu NP České Švýcarsko nový ředitel, ing. Petr Kříž, který předtím zastával pozici ředitele regionálního pracoviště AOPK ČR v CHKO České středohoří. Nebude to mít jednoduché, přeji mu hodně úspěchů a dost vůle a energie provést ve správě našeho chráněného území potřebné změny, vč. změn na správě NP, aby se z postupné degradace v posledních letech zase vzpamatovala a začala plnit své funkce a lidi tam zase pracovali rádi a smysluplně a národní park začal naplňovat své poslání v plné šíři.
Dne 6. 12. 2022 přijel do regionu ministr ŽP Jurečka a kandidát na post ministra Petr Hladík. Spolu s novým ředitelem správy NP jednali se starosty a představiteli Ústeckého kraje o nastavení budoucí spolupráce. Od ministra padla celá řada konkrétních úkolů pro vedení parku i pro ministerstvo pro bezpečný a zároveň co nejrychlejší návrat turistů do lokalit postižených požárem i kůrovcem. Správa NP má za úkol do konce letošního roku připravit harmonogramu prací na postupném zpřístupnění zavřených cest a ministerstvo se pokusí zrychlit práce na geologickém průzkumu území, zasaženého požárem. Řeč byla také o nových preventivních opatřeních požárního charakteru, budování nové podpůrné turistické infrastruktury a o náhradě škod po požáru a s tím spojené kompenzace podnikatelům, kteří ubytovávali po dobu požáru hasiče, viz následující bod.

5) Následky požáru a prevence
Dodnes bohužel nejsou zaplaceny náklady mnohým podnikatelům za ubytování a jídlo pro zasahující hasiče při požáru v národním parku. A hasiči si o potřebném dostatečném vybavení také zatím mohou nechat jen zdát. Opět jsem zkontaktoval náměstky ministerstev MŽP, MV a MMR a ředitele SFŽP, aby se navázalo na jednání z října 2022 ve věci financování a prevence rizik požárů při zvýšeném požárním nebezpečí a něco s tím začalo dělat (vyhořelo "jen" necelých 15% území NP, desítky kilometrů čtverečních suchého a nepřístupného lesa tu zůstávají!). Alespoň drobné řešení by mohlo být na všech ministerstvech, když už ne koordinovaně, např. MMR by mohlo v rámci nějaké realokace IROP nasměřovat finance na požární ochranu pro specifické regiony apod. Z prezentace HZS pro Poslaneckou sněmovnu jsem zaznamenal, že část nákladů jen na hašení požáru byly cca 225 mil. Kč, ovšem bez započtení dalších nákladů jako nákladů MŽP, ministerstva obrany, bez započtení zahraniční pomoci, bez nákladů na hašení v sousedním Sasku, kam se požár rozšířil atd.

6) Energetika a bezpečnost
Dobře umíme konference. Těch je nejen v Praze nekonečno. Jednu takovou na téma energetická bezpečnost jsem zakončoval v Senátu. Začínám nám snad docházet, že energetika nemá souvztažnost jen s ekologií, ale jistě ještě předtím s bezpečností, má své sociální limity a technické (fyzikální) zákonitosti. Nějak jsme to ignorovali a jsme tam, kde jsme. Shrnutí mých závěrečných slov z konference <zde>.

Vážení přátelé,
nečeká nás úplně lehké období v souvislosti s probíhající válkou, cenami energií a nastupující recesí, ale vypořádáme se s tím, jen to asi bude chvíli trvat. V lednu přeji pevnou ruku u prezidentských voleb, třeba si představte, koho budete muset příštích minimálně 5 let olizovat, jak vtipně napsal nad poštovní známku ilustrátor Marek Douša, a pod to jak někdo zahlásil „a ještě k tomu zezadu“.

Do té doby Vám přeji krásný zbytek adventní dnů, a především klidné a ničím nerušené Vánoce, veselého Silvestra a úspěšný rok 2023.

PF 2023

Váš senátor
Zbyněk Linhart