Podle ústavy má současný český Senát

Podle ústavy má současný český Senát Parlamentu ČR 81 členů, kteří jsou voleni na šest let. Každé dva roky se ovšem volí pouze třetina z nich. Senát sídlí v pražském Valdštejnském paláci na Malé Straně a „obývá“ také několik okolních budov. Česká republika je díky existenci Senátu jednou z patnácti evropských zemí, jež mají dvoukomorový parlament. Patří k nim také třeba Velká Británie, Francie nebo Německo. Mimo Evropu funguje bikameralismus – tedy parlament se dvěma komorami – také například v USA, Kanadě, Indii nebo Austrálii. Naučný film „Senát Parlamentu ČR“ připravila Kancelář Senátu pro veřejnost. Dokument, kterým vás provází Veronika Neuwirth z Kanceláře Senátu a tisková tajemnice Sue Nguyen, se zaměřuje na kompetence a činnost Senátu, historii a sídlo Senátu, senátní volby atd.