Platforma sklářů a keramiků Karlovarského kraje pro podporu transformace Karlovarského kraje

Platforma sklářů a keramiků Karlovarského kraje pro podporu transformace Karlovarského kraje Pro volební obvod č. 1 – Karlovy Vary je typická spousta věcí.

Od lázeňství přes bohatou kulturní historii až po krásu zdejší přírody, které sem ve velkém lákají domácí i zahraniční turisty. Když se ale stočí řeč na místní produkty, které se zde po desetiletí vyrábějí, tak si většina lidí zřejmě vybaví buďto lázeňské oplatky nebo výrobky dvou tradičních průmyslových odvětví, kterými jsou sklo a porcelán.

Dlouhodobě si uvědomuji, jaká by to byla celospolečenská škoda, kdyby tato odvětví v zdejším kraji zanikla, a že k tomu nemusí být ani tak daleko. Nezájem mladých o tento obor, nedostatek zaměstnanců, levná, mnohdy nekvalitní konkurence z Asie, drahé energie apod. To vše a mnoho jiného byly důvody ke vzniku Platformy sklářů a keramiků Karlovarského kraje (PSKKK), hájící zájmy těchto tradičních odvětví na Karlovarsku, aby tyto obory nezanikly.

Jedná se o nezávislé, dobrovolné sdružení, jehož členům není lhostejný osud nabytých poznání a zkušeností, které nám tady zanechali naši předci. Členové platformy se chtějí aktivně podílet na transformaci a adaptaci tohoto odvětví na výzvy dnešní doby.

Platforma čítá zástupce šesti větších společností zabývajících se dlouhodobě produkcí sklářských a keramických výrobků, konkrétně většinou známých pod svými historickými názvy Thun, Moser, Sedlecký kaolin, Lias Vintířov, Rudolf Kämpf a G. Benedikt.

Zmíněná platforma se začala pravidelně scházet k řešení společných problémů ve svých firmách s ohledem na udržitelnost těch to odvětví i pro budoucí období. Častými hosty Platformy jsou i zástupci Karlovarského kraje, kteří o dění této iniciativy projevují velký zájem. Radě a Zastupitelstvu Karlovarského kraje byla předložena deklarace tohoto uskupení, v níž členové Platformy informují o své působnosti a o svých záměrech. Na naplnění cílů a vizí Platformy byla navázána i spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje.

Činnost platformy de facto přesahuje i hranice Karlovarského kraje, kdy se obdobnými tématy na půdě Parlamentu zabývá senátní Podvýbor pro regiony v transformaci, přičemž na základě jeho vzniku začal též fungovat partnerský podvýbor v Poslanecké sněmovně. Hlavním tématem těchto parlamentních podvýborů je dosažení transformace území, která byla nejvíc postižena těžbou hnědého uhlí a s tím spojenými negativními zátěžemi jednotlivých území. Jedním z nástrojů k vyrovnání rozdílů mezi chudými a bohatými regiony v ČR by měl být Fond spravedlivé transformace. Bohužel politika EU a českého státu je spíš namířena proti těmto oprávněným požadavkům zaznívajícím z těchto lokalit, tedy koná přesně opačně, a tak zatím vůbec v rámci naší republiky nedochází k vzájemné soudružnosti (kohezi), nýbrž naprosto neoddiskutovatelně k antikohezi. Otočit kormidlo tohoto nebezpečného vývoje bude nyní na nové vládě, do které Platforma sklářů a keramiků Karlovarského kraje vkládá své velké naděje. Pokud se tento negativní vývoj vládě nepodaří zastavit a kormidlo o sto osmdesát stupňů rázně obrátit, tak dlouholetou tradici našeho sklářského a keramického průmyslu v Karlovarském kraji neudržíme, a co je ještě horší, že ji nezachráníme pro budoucí generace. Byly by tím ohroženy tisíce pracovních míst s umem šikovných a kreativních lidí. Proto apeluji na vrcholové politiky našeho státu, a i na ty na evropské úrovni, že pokud nebudou tyto a všechny ostatní související skutečnosti potřebné k transformaci karlovarského regionu vyslyšeny, tak ve svých vzletných proklamacích nezklamou jenom sami sebe, ale i cíle společně budovaného evropského domu a zbydou nám po nich jenom plané sliby těch, co nedokázali dát naší zemi a ani Evropě trvale pozitivní udržitelnou budoucnost.

ČASOPIS SENÁT