Předprázdninový newsletter senátora Zbyňka Linharta

Vážení přátelé,pro předprázdninový newsletter vyvstala tato témata:

Ovzduší a emise
Minule jsem avizoval, že na 12. schůzi pléna Senátu 31. května 2023 řeknu něco ke Zprávě o stavu ŽP. Video z vystoupení zde. Dotkl jsem se tam třeba tématu čistoty ovzduší. Když to mírně rozvedu, ministr ŽP a dopravy před nějakými cca 6 lety přišli na to, že statisíce automobilů jezdí po ČR bez filtru pevných částic (DPF). Filtry jsou přitom povinné od roku 2011. Konaly se k tomu konference, mluvilo se horem dolem o tom, jako to škodí ŽP. Došlo k nějaké změně od té doby? Bohužel došlo. Tehdy ministři mluvili „jen“ o nějakých dvě stě tisíci autech bez DPF. V roce 2021 se odhady ale už točí kolem milionu aut jezdících s nefunkčním či zcela chybějícím filtrem pevných částic. Jak je možné, že dodnes skoro 100% aut prochází kontrolami emisí bez problémů? Když nám současně stárne vozový park? Že by se stářím zlepšovala kvalita našich vozů? Nebo se spíše na stanicích vystavují certifikáty pro zcela nevyhovující vozidla? Tolik řečí o problému, který měl stát dávno řešit systémovou změnou, ale kromě hlasitého trápení ze strany ministerstev žádná viditelná snaha tento stav opravdu změnit. Pak ale můžeme přijímat jakákoli opatření, zákony, můžeme vymýšlet další a další normy, můžeme vymýšlet u automobilů normu Euro 7, ale když nejsme schopni desetiletí vymáhat dodržování předpisů stávajících, další předpis navrch jako přinese tu změnu?Ministr Hladík souhlasil: „Mě odmontované filtry pevných částic trápí úplně stejně… jestli mě vždy něco rozčílí jako řidiče nejvíc, není to intenzita dopravy, ale je to smrdící auto přede mnou, které prostě čoudí. To říkám zcela otevřeně.“Předchozí ministry to trápilo podobně a hodně o tom také mluvili. Tak uvidíme, jak to předávané trápení ministrů dopadne tentokrát. Pro řešení problémů přitom velmi často stačí jen důsledné vymáhání předpisů stávajících – kterých už tak je přehršel – namísto tvorby nových a nových. To je naše největší slabinou, nejen v ochraně životního prostředí!

Hospodaření v národních parcích – poučili jsme se z katastrofy v Českém Švýcarsku?
Kdo nebyl na stejnojmenném semináři v Poslanecké sněmovně, zde ke stažení prezentace všech vystupujících. Mnohé velmi inspirující, často nahlížejících problém z nezvyklého úhlu, např. arch. Hradečný, který porovnává velkoplošná ZCHKU z hlediska urbanistické struktury. Tento pohled se jeví být v nepřekonatelném rozporu se záměrem zřízení nového NP Křivoklátsko.Účastníci se mimo jiné shodli, že je nezbytné provést změnu stávající legislativy tak, aby vytvořila z území národních parků, „území pro lidi a přírodu“, ochránila lesy a změnila způsob řízení národních parků. Zde celá tisková zpráva ze semináře.Na poslední Radě NP si stěžovali zastánci doktríny „suché dřevo nehoří“ a „ekologie ohně“, že nemohli v Poslanecké sněmovně k tématu vystoupit. To není pravda. Mohli. Ale nechtěli. Na akci se mohl dostavit kdokoli z široké veřejnosti a ze státní ochrany byli ještě navíc obesláni pozvánkou s výzvou zapojit se do dialogu. Odmítli se ale konference zúčastnit. Asi nenašli odvahu bránit své doktríny před ostatními vědci a před veřejností.

Usnesení senátního výboru k problematice národních parků
Náš výbor v souvislosti s projednáváním problematiky národních parků přijal usnesení, kterým vyzývá MŽP, aby začlenilo do novely zákona č. 114/1992 Sb. tyto 3 principy:
posílení role místních samospráv a jejich vliv na činnosti správy území národních parků;
aby ochrana přírody nebyla zásadně upřednostňována před bezpečností území, místních obyvatel a návštěvníků;
aby v souladu s mezinárodní kategorizací IUCN vedle ochrany ekosystémů byl kladen vyvážený důraz na podporu vzdělávání, rekreaci, osvětu a podporu místní ekonomiky, mj. i prostřednictvím udržitelného cestovního ruchu.
Celé usnesení zde.

Country report 2023 a Severozápad
Ve své pravidelné hodnotící zprávě Evropská komise ke konci května publikovala doporučení pro národní program reforem Česka na rok 2023. Zpráva ke stažení zde. Ve vztahu k Severozápadu jsou opět podtrhávány známé věci, se kterými Česko není ochotno ani schopno roky nic dělat, jako třeba (citace ze zprávy):
České regiony dohánějí průměr EU a přibližují se k němu, i když různou rychlostí. Jasnou výjimkou je však region Severozápad, který trvale zaostává. HDP na obyvatele zde v roce 2021 byl 61 % průměru EU, ve srovnání s 63 % v roce 2010. Tento rozdíl se odráží rovněž v hodnotách indexu regionální konkurenceschopnosti (RCI). Severozápad má RCI 86,6, zatímco v regionu hlavního města Praha je RCI 114,3.
Investice do lidského kapitálu a výzkumu a vývoje jsou výrazně vyšší v regionu hlavního města. Na opačném konci spektra se nachází méně rozvinutý region Severozápad. Zatímco v regionu hlavního města má 64,7 % obyvatel vyšší vzdělání, v Severozápadu je to pouze 20,1 %. V regionu hlavního města bylo v roce 2020 zaměstnáno 10,4 % pracovníků v odvětvích vysoce vyspělých technologií, ale v regionu Severozápad to bylo pouze 2,1 %.
V Česku byla v roce 2020 produktivita práce pod průměrem EU (87 %). V roce 2020 byla zdaleka nejvyšší v regionu hlavního města (132 % průměru EU), zatímco v druhém nejproduktivnějším regionu (Střední Čechy) činila 89 % a v nejméně produktivním regionu (Severozápad) pouze 67 %.podíl obyvatel, kteří jsou ohroženi chudobou a sociálním vyloučením byl v méně rozvinutých regionech mnohem vyšší, v Moravskoslezsku činil 14,3 % a v regionu Severozápad dosáhl 17,8 % (nejvyšší zaznamenaný podíl v Česku)… Obyvatelé Severozápadu jsou také do značné míry postiženi exekucemi a osobními bankroty. V roce 2020 bylo v regionu Severozápad více než 15 % osob v exekuci, což je téměř dvojnásobek celostátního průměru (8 %)u žáků z domácností, které se potýkají s problémy s dostupností bydlení a exekucemi, existuje výrazně vyšší riziko opakování ročníku a předčasného ukončení školní docházky. Jedná se zejména o Karlovarský a Ústecký kraj.V této souvislosti - stejně jako premiéry předcházející i současného premiéra Fialu jsem k přijetí vládních opatření pro zastavení úpadku Severozápadu vyzýval několikrát. Vynutil jsem si tím zatím jen schůzku s hlavním poradcem premiéra. Po ní přišel dopis, ve kterém jsem byl odkázán na webovou adresu OP Spravedlivá transformace. Odkaz byl doprovázen slovy o přesvědčení hlavního poradce premiéra, že taková informace pomůže problémy Severozápadu vyřešit. Děkujeme.Něco tak brutálně naivního, nebo jak to slušně nazvat, nemohlo nenamíchnout senátory Podvýboru pro regiony v transformaci, kterým premiér ve stejné věci také dlužil přes rok odpověď. Připomněli tedy předsedovi vlády tento dluh a opět vyslali požadavek na systémové řešení problémů chudých regionů, Severozápadu jmenovitě.A premiér konečně teď v červnu odepsal. A co jsme dostali? S odpuštěním, ale jinak to říci nejde, jsme dostali jen další blábol do už řádně rozrostlé sbírky – na úplně stejný kolovrátek hráli všichni premiéři předcházející. Ano, politici se mění, úředníci zůstávají. Problémy Severozápadu ale nevyřešíme, když každý premiér skončí u toho, že „věří, že do konce volebního období díky systémovému přístupu k regionům, který tato vláda preferuje, uvidíme reálné pozitivní výsledky“. Věřit, že se postaví dům, znamená ho postavit. Tak se projevuje pravá víra - skutkem. Víře uvěříme, až uvidíme obnovu Severozápadu.Jak také reagoval na dopis jeden kolega v Senátu, který upozornil na další problém - v posledních letech se začaly masivně zneužívat dávky, resp. příspěvky na bydlení, kdy kvůli nové formě výpočtu příspěvku na bydlení platného od ledna 2023 je doslova přepláceno to, co je požadováno, a zcela běžně se stává, že žadatel o příspěvek na nájem obdrží příspěvek vyšší, než je samotný nájem. Efektem toho je příliv neproduktivních lidí do chudých regionů a naopak další odliv lidí produktivních. O demotivaci pracovníků úřadu práce, kteří mají mnohdy menší příjem než ten, který vyplácí na dávkách nepracujícím žadatelům, není třeba dlouze mluvit. Je to další časovaná bomba a v kontextu s krácením mzdových limitů už docela hlasitě tiká. A stát to neřeší, aktivita MPSV je tristní…

Ocenění osobností Českého Švýcarska 2023
Návrhy na ocenění do 30. června 2023 stále možné zasílat. Více zde.

Dolní Poustevna vítězem Vesnice roku 2023
A zlatá stuha jde…. Blahopřeji Dolní Poustevně, jmenovitě především Robertu Holcovi, za vítězství v soutěži Vesnice roku 2023.
Vážení přátelé,
jsme před prázdninami, obdobím dovolených, odpočinku. Zrelaxujte, užijte si léta, odpočívejte. A buďte i trochu v pohybu. Pamatujme, nepohybuje se jen to, co není živé, nebo jako neživé bez dostatečného pohybu brzy skončí. Světová zdravotnická organizace doporučuje alespoň 150–300 minut pohybové aktivity týdně (chůze, jízda na kole) nebo alespoň 75–150 minut intenzivní pohybové aktivity týdně (běh, posilování, turistika, tanec). Tak vzhůru na aktivní dovolené.

Váš senátor,
Zbyněk Linhart