Otevřený dopis volených zástupců občanů Karlovarského kraje ministru zdravotnictví Janu Blatnému

Karlovarský kraj, dne 12.2.2021

Vážený pane ministře Blatný,

obracíme se na Vás jako volení zástupci občanů Karlovarského kraje, kraje těžce postiženého epidemií nemoci Covid-19.

Jsme periferním regionem, k jehož nemnoha bonusům patří sousedství se SRN a třicet let skvěle fungující přeshraniční spolupráce. Naši spoluobčané jezdí do SRN pracovat, studovat, nakupovat nebo sportovat, to samé platí pro občany Německa ve vztahu k naší republice. Hranice tu už dávno je jen čárou na mapě. O to více je pro nás nepochopitelné, že i po 17 letech členství v EU zůstává státní hranice bariérou pro poskytování lékařské péče a komplikuje převozy pacientů mezi oběma státy. Vyzýváme Vás tedy, a navazujeme tím i na usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje z 1.2.2021, abyste se na úrovni vlády zasadil za zjednodušení transportu pacientů přes státní hranici. Nejde jen o současnou epidemii, kdy jsou pacienti z našeho kraje převáženi sanitkami do vzdálených regionů České republiky, čímž není splněna zákonná podmínka dostupnosti intenzivní lékařské péče v dojezdové době 60 minut dle nařízení vlády 307/2012 Sb., ač by jim mohla být stejně kvalitní péče poskytnuta v blízkém Sasku či Bavorsku. „Otevření“ hranic pro sanitky může být významným bonusem i v klidnějších dobách, protože současný systém, kdy se na hranici pacienti za každého počasí překládají ze sanitky do sanitky, považujeme za nešetrný a nedůstojný 21. století.

Pane ministře, dovolte nám též vyjádřit rozhořčení nad skandálními výroky Vašeho náměstka pana Černého v pořadu Otázky Václava Moravce (31.1.). Váš náměstek zde opakovaně nemluvil pravdu, když uváděl, že v chebské nemocnici zabírají značnou část lůžek němečtí pacienti a Německo je schopno hospitalizovat maximálně pár jedinců z ČR. Stejně tak jeho výrok, že si kraj může za své problémy nedostatečnou komunikací ze strany místních zdravotníků a krajské koordinátorky, považujeme vůči vyčerpaným zdravotníkům minimálně za necitlivé. Žádáme Vás, abyste se od takových výroků distancoval a vyzval náměstka Černého k veřejné omluvě.

Karlovarský kraj je v mnoha ohledech přehlíženým a opomíjeným, bohužel je tomu tak i v oblasti zdravotnictví, kde opravdu jde o životy. Nemáme tu fakultní nemocnici, komplexní onkologické centrum, ve většině kraje není splněna dostupnost leteckou záchrannou službou do 30 minut, potýkáme se s nedostatkem praktických lékařů i ambulantních specialistů. Nechceme být občany druhé kategorie a vyzýváme Vás, pane ministře, abyste se aktivně podílel na odstraňování těchto i dalších výše uvedených handicapů. Můžete se při tom spolehnout na naši podporu a součinnost.

S pozdravem

Antonín Jalovec, Martin Kalina, Dalibor Blažek, Petr Kulhánek, Petr Třešňák, Jan Horník, Miroslav Balatka a Miroslav Plevný