Okupace Pražského hradu

Svědectví z Pražského hradu hovoří o hradní honoraci, která arogantně projíždí areálem a parkuje přímo u vchodů do budov na druhém a třetím nádvoří. To bez ohledu na fakt, že se pod dlažbou nacházejí zakonzervované vykopávky, které otřesy způsobené vahou automobilů ohrožují.

Dokladem mentálního nastavení i kulturního rozhledu pánů Nejedlého, Mynáře, Velíška nebo Nováka je i neuvěřitelný nezájem o zdejší historické a umělecké expozice. Vloni, přesně 30. dubna 2021, Tiskový odbor Kanceláře prezidenta oznámil „Areál Pražského hradu včetně návštěvnických objektů a výstav se dne 3. května 2021 kompletně otevře veřejnosti.“ Mělo se tak stát po bezprecedentním uzavření celého areálu (od března 2020 do května 2021), které Kancelář prezidenta odůvodnila ochranou veřejného zdraví během pandemie.

A skutečnost? Jak vypadá ono „kompletní“ otevření Pražského hradu v praxi?

Kromě řady jiných objektů a prostor zůstává uzavřená Obrazárna Pražského hradu s díly Tiziana, Tintoretta, Verneseho, Rubense či Lucase Cranacha. Nepřístupná je i stálá a mimořádně oblíbená výstava Příběh Pražského hradu ve Starém královském paláci, za níž na Pražský hrad proudily školní výpravy z celé České republiky.

Důvod?

„Vámi zmiňované návštěvnické objekty byly v březnu roku 2020 uzavřeny v souvislosti s pandemií koronaviru, která bohužel zapříčinila významný pokles tržeb – a právě z ekonomických důvodů zůstávají tyto objekty nadále uzavřené,“ vysvětluje mluvčí Správy Pražského hradu Jan Pastor.

Dodejme, že tento pokles návštěvnosti a zisku ze vstupného byl kompenzován ze státního rozpočtu hned v prvním covidovém roce částkou 215 milionu korun (celkově hospodařila v roce 2020 Kancelář prezidenta republiky s rozpočtem navýšeným právě o náklady spojené s covidem na 654,4 miliony korun, v roce 2021 počítal rozpočet s výdaji více než 420 milionů korun a stejnou částku plánoval i návrh rozpočtu schválený ještě Babišovým kabinetem na rok 2022).

Na otázku, kdy by měly být jmenované expozice otevřené, mluvčí Správy Pražského hradu neodpověděl. Špičkové výtvarné umění i ojedinělá historická expozice připravená ještě v Havlově éře (a v Havlově duchu) hradní honoraci v čele s prezidentem nezajímají. Peníze na jejich otevření nenajdou. My ostatní máme smůlu. A poznámka nakonec zavřít obrazárnu Pražského hradu si nedovolili ani komunisté.

DAN HRUBÝ redaktor Týdeníku FORUM