"Oběhový balíček byl v EU zveřejněn

"Oběhový balíček byl v EU zveřejněn někdy v roce 2015 a v účinnosti byl v roce 2018, vešel v platnost. I kdybychom neměli evropské nařízení, resp. evropskou směrnici, myslím, že se můžeme shodnout i docela laicky na tom, že naše směřování by mělo mířit zaprvé ke snižování množství odpadů, obalů atd., zadruhé ke skutečné recyklaci, nejen k separaci, protože ta sama o sobě nic neřeší, a zatřetí k jinému, případně dalšímu využití odpadu, jako je například energetické využití odpadu," řekl senátor Zbyněk Linhart - Krásná Lípa k odpadovému zákonu, který Senát Parlamentu ČR projednával a poté vrátil Sněmovně s odkladem účinnosti o rok.