Novela zákona o obecní policii: Senát

Novela zákona o obecní policii: Senát ve čtvrtek 30. dubna schválil (z 52 přítomných 38 PRO, nikdo PROTI) pozměňovací návrh senátora Michael Canov, aby pro strážníka bylo dostatečné i střední vzdělání s výučním listem (nejen s maturitou). Důvody: 1. Zajištění kvality strážníků nebylo od počátku zákona postaveno na školním vzdělání (23 let od vzniku 1. 1. 1992 až do 31.12.2015 nemuseli mít teoreticky ani základní vzdělání), ale na opakujících se náročných zkouškách odborné způsobilosti na ministerstvu vnitra, které nejsou ani u PČR ani v jiných povoláních, strážník získá definitivu až po 15 letech. Tyto náročné zkoušky vždy spolehlivě odfiltrovaly neschopné. 2. Požadavek na maturitu byl zaveden jen s odůvodněním, že u PČR je také zaveden. Dnes ale pro nedostatek uchazečů o práci příslušníka PČR nemusí mít referent v hodnosti rotný u PČR nejen maturitu, ale ani výuční list. 3. U obecní policie býval před zavedením podmínky maturity velký výběr uchazečů při výběrových řízeních. Po ní je dnes katastrofální nedostatek ještě větší než u PČR, která přeci jen pro výhodu výslužného, která u obecní policie není, láká více. 4. Strážníci se středním vzděláním s výučním listem se osvědčili a získali si za 23 let svého působení důvěru občanů. 5. I v jiných povoláních došlo v nedávné době z důvodu nedostatku pracovních sil ke změkčení podmínky maturity (finanční a katastrální a jiné úřady). "Budu strašně rád a věřím tomu, že Poslanecká sněmovna tento pozměňovací návrh nesmete pod stůl a podpoří ho. Zástupce předkladatelů z Poslanecké sněmovny dal k PN neutrální stanovisko," uvedl k tomu senátor Canov. Více ve videu https://youtu.be/46st6gDcnPo Jmenovité hlasování v Senátu: https://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=18929&O=12 Celé jednání o tomto bodu (od 4:34:35) https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10242896218-zaznam-z-jednani-schuze-senatu-pcr/220254002410007-prenos-jednani-ze-senatu-pcr?fbclid=IwAR0OsYWWsAd6cVAzdlDnICK3mhuyjPYGVVkIVlACijn3bENB-aKbETX7q6Y