Nový podvýbor v Senátu aneb šance i pro Karlovarsko

Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj jsou nejzaostalejšími regiony v České republice. S příklady této zaostalosti se setkávám při svých aktivitách na Karlovarsku i Ústecku velmi často. Jedním z mých poznatků byla i skutečnost, že při revitalizaci sídlišť byly finanční prostředky investovány především do obnovy bytových domů, ale už ne do úprav mnohdy neutěšeného a zdevastovaného veřejného prostoru kolem nich. To mě před dvěma lety vedlo k iniciování vzniku senátního Podvýboru pro bydlení. Činnost tohoto orgánu se však poté rozmělnila do celé republiky a bohužel nepřinesla očekávané výsledky právě pro tyto naše zaostalé regiony.

Na základě těchto zkušeností jsem po loňských podzimních volbách do Senátu i s ohledem na začátek nového programovacího období Evropské unie, inicioval ukončení činnosti senátního Podvýboru pro bydlení, a naopak vznik nového Podvýboru pro regiony v transformaci, který by byl zaměřen konkrétně na pomoc třem výše jmenovaným krajům. Pro tento záměr se mi v rámci povolebního jednání postupně povedlo získat podporu kolegů ze senátorského klubu Starostové a nezávislí a následně vyjednat i podporu dalších senátorských klubů.

Ve snaze získat maximální vliv v tomto senátním podvýboru pro náš Karlovarský kraj jsem oslovil kolegu Miroslava Balatku senátora za Sokolovsko, aby tomuto orgánu předsedal. Jsem rád, že tuto výzvu přijal a po odsouhlasení plénem Senátu se předsednictví podvýboru ujal. Další výhodou pro náš kraj je zapojení do práce podvýboru i třetího senátora Miroslava Plevného nově zvoleného za Chebsko a Tachovsko.

Činnost Podvýboru pro regiony v transformaci bude zaměřena na dlouhodobé problémy těch oblastí republiky, které se potýkají s transformací ekonomické základny. Jedná se například o ukončení těžby uhlí, či konec tradičních průmyslových odvětví a na ně navázanou nezaměstnanost. Stejně tak se jedná o ekonomické a sociální aspekty, kterými jsou např. odliv občanů, vysoký počet exekucí, vyloučené lokality a další negativní jevy v naší společnosti.

Na svém prvním zasedání se podvýbor věnoval také předpokládanému rozdělení peněz z evropských fondů, které by měly pomoci transformaci postižených regionů, jako jsou Fond spravedlivé transformace a Modernizační fond. Již na tomto zasedání bylo k několika ministerstvy navrženým mechanismům vzneseno mnoho fundovaných výhrad a otázek podložených na základě zkušeností z dosavadní praxe čerpání evropských a národních dotací.

Zástupci ministerstev poskytli členům podvýboru mimo jiné i informace o připravenosti projektů Karlovarského kraje pro čerpání finančních dotací z uvedených fondů. Na základě toho dospěli senátoři z našeho kraje k závěru, že jen některé v kraji připravované projekty budou odpovídat požadavkům možnosti podpory z těchto fondů. Zřejmě i proto byly v předložených materiálech ministerstvy uvedeny podpory pouze v poloviční výši finančních prostředků oproti tomu, o čem se prozatím spíš v oblasti zbožných přání diskutuje na úrovni našeho kraje.

Věřím a udělám maximum nejen v rámci nového senátního podvýboru, aby náš Karlovarský kraj nakonec společnými silami všech zainteresovaných stran využil tuto jedinečnou možnost podpory pro jeho obnovu, a to ve všech oblastech činností od školství až po podnikání. První jednání k tomu byla na půdě kraje již zahájena a osobně jsem z nich nabyl velmi dobrého dojmu, že od letitého bezbřehého, nikam nevedoucího tlachání, dostává náš kraj konečně šanci pozitivního bytí a budoucího rozvoje.

Přeji Karlovarskému kraji a nám všem šťastný rok 2021

Jan Horník, místopředseda Senátu a krajský zastupitel