NEWSLETTER SENÁTORA ZBYŇKA LINHARTA:

Vážení přátelé,

pro tento měsíc vybírám:

Program na podporu obcí v NP
Z poslední výzvy (9/2022) bylo dnes na 159. zasedání Rady SFŽP z našeho regionu schváleno dalších 8 projektů za 22,5 milionů korun (z toho subvence celkem 18,3 mil Kč). Většinou jde o obnovu nebo výstavbu turistické infrastruktury (minule, v březnu, to bylo také 8 projektů v hodnotě 15.8 mil Kč a podporou 13,4 mil Kč. Celkem tedy finanční injekce do regionu zatím něco přes 31 mil Kč. A část ještě půjde na příští jednání). Na Radě SFŽP prosazuji, aby ještě letos byla vypsána další výzva na další projekty regionů národních parků. A také budou speciální výzvy z jiných zdrojů pro obce v chráněných územích (Modernizační fond – snížení světelného znečištění).

NP Kokořínsko
Začátkem května jsme s naším senátním výborem byli na dvoudenním výjezdním zasedání na Křivoklátsku, kde chce vláda vyhlásit další národní park. Diskutovali jsme tam tuto věc s místními starostkami a starosty i s pracovníky CHKO Křivoklátsko a AOPK. Po tlaku z Prahy na rychlé řešení nepanuje v regionu k záměru důvěra. Drtivá většina obcí je proti zřízení parku a mají pro svůj odmítavý postoj spoustu validních argumentů. V potřebě chránit přírodu v zásadě spor není. Spory v chráněných územích, resp. v národních parcích jsou jinde, mimo jiné v tom, co má být posláním národních parků, že jejich hlavním cílem nemá být vytlačování lidí z přírody. Také v odpovědnosti a spoluodpovědnosti a v zapojení místních lidí.

Prohlídky sídla Senátu
V květnu jsem v Senátu uvítal milou návštěvu aktivních seniorů z Krásnolipska. Proběhla diskuze a prohlídka Valdštejnského paláce a zahrad. Podobnou prohlídku sídla Senátu, spojenou s besedou o fungováním Senátu Parlamentu ČR, je možné domluvit i pro další spolky, kluby nebo školy z regionu. U škol to může mít přesah do občanské výchovy, dějepisu či zeměpisu. Tak jako to každoročně pořádáme s Gymnáziem Rumburk, někdy s dalšími školami prohlídku a debatu o problematice centrální státní správy.

Pokud byste měli zájem, neváhejte se včas ozvat, v zásadě je možné se na skupinové prohlídce domluvit.

Požáry v NP České Švýcarsko a poučení
18. května 2023 zase hořelo. Požár vznikl u cesty k Pravčické bráně od Třech pramenů. Tentokrát mohli hasiči k požáru bez nutnosti prořezávat si cestu včas dojet a podařilo se jim ho rychle zlikvidovat. Na otázku, zda jsme se poučili z katastrof v Českém Švýcarsku má odpovědět seminář v Poslanecké sněmovně v pondělí 29. května 2023. Vstup volný. Vystoupí např. Ing. Jaroslav Novák (Hnutí Život z. s.), doc. Dr. Ing. Jan Štykar (Mendelu Brno), Ing. arch. Tomáš Hradečný (Fakulta architektury ČVÚT), brig. gen. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D., (náměstek GŘ HZS ČR pro IZS a operační řízení), Ing. Mgr. Ivan Chromek, Ph.D., (Dřevařská fakulta TU ve Zvoleně), ing. Martin Klewar (Česká akademie zemědělských věd) a další a další, včetně starostů obcí kolem národního parku. Účast je z kapacitních důvodů třeba potvrdit, zde detaily a program semináře

Tour de Feminin 2023
Tradiční mezinárodní etapový cyklistický závod žen Tour de Feminin o pohár Českého Švýcarska, letos již 34. ročník, odstartoval dnes a pokračuje do neděle 28. května 2023. Závod je tradiční akcí v regionu s mezinárodním přesahem. Přijeďte fandit, zde další info k závodům. V pátek bude i s hudbou (rockové hudební těleso Točílas z Ústí).

Summerjob
Klobouk dolů před lidmi ze https://summerjob.eu/, kteří organizují a účastní se letních dobrovolnických brigád. Letos budou mladí dobrovolníci pomáhat ve dnech 2.-9.7.2023 poprvé ve Šluknovském výběžku. Komu a s čím pomáhat? To je to kouzelné – komukoli z místních, který požádá o práci, která je zrovna potřeba - na zahradě, na stavbě, při natírání plotu, vyklízení půd, sklepů a stodol, sekání trávy, štípání a skládání dřevo… co si račte přát. Pokud potřebujete s něčím pomoci, nahlaste se třeba zde nebo na svém městském úřadě.

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2021
Jako zpravodaj plánuji k poslední Zprávě o stavu ŽP na 12. schůzi pléna Senátu ve středu 31. května 2023 říci pár slov. Třeba to, že i NKÚ poukazuje na to, že MŽP nenastavuje vhodné indikátory pro sledování a vyhodnocování přínosu investic a projektů k ochraně životního prostředí, a to opakovaně. To je stejné jako s usneseními Senátu. Dokola Senát upozorňuje, že nejde o to, kolik miliard MŽP na deklarovanou „ochranu ŽP“ vyloží, ale jestli a jaký to má pozitivní dopad na životní prostředí… Protože se opakovaně ukazuje, že v reálu utrácené miliardy v lepším případě stav život prostředí neřeší vůbec, nebo nevíme jak, nebo dotace stav ŽP dokonce zhoršují (jako dotace ve výši 9,3 miliard Kč, kterými zodpovědné orgány zvýhodňovaly skládkování před jinými způsoby zacházení s odpady, čímž nejen nenaplňovaly vlastní ani evropské priority odpadového hospodářství, ale stav ŽP ještě zhoršily). Nebo jak z evropské komparativní zprávy vyplývá, že zatímco většina členských zemí vydává na ochranu životního prostředí 1- 2 % HDP, Česko vydává 2,7% HDP (vysoce nad průměr EU). A chlubíme se tím. Dobře, ale proč se pak stav ŽP u jiných členských zemí EU zlepšuje, a u nás v mnoha ohledech zhoršuje, jak nám prezentuje Zpráva?
Je nutné otočit z hlavy zase na nohy absurdní opakované paradigma, že důkazem úspěšnosti české politiky je objem utracených peněz (čím víc pruhů, tím víc adddddidas). Zde celá zpravodajská zpráva.

Ocenění osobností Českého Švýcarska 2023
Po kovidovém a další rok požárovém přerušení vyhlašuji 4. ročník Ceny senátora za rok 2023 pro osobnosti, které se zasloužily o udržitelný rozvoj regionu Českého Švýcarska.
Pokud znáte ve svém okolí osobnost, která se dle Vašeho mínění významným způsobem zasloužila o udržitelný rozvoj regionu Českého Švýcarska (území působnosti Destinačního fondu České Švýcarsko, v podstatě senátní obvod Děčín), prosím neváhejte a posílejte mi své náměty. Návrhy na ocenění může nominovat kdokoli, a to nejpozději do 30. června 2023 písemně na adresu: Zbyněk Linhart, Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf nebo e-mailem na adresu: radim@burkon.cz. V nominaci prosím uveďte jméno navrhované osobnosti, stručné zdůvodnění své nominace a kontakt (telefon, email) na Vás a na nominovanou osobnost (víte-li). Ocenění je čestné a není spojeno s finanční odměnou. Pět osobností, vybraných z Vámi zaslaných návrhů, bych rád symbolicky ocenil u příležitosti Dne Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

Osobnosti oceněné v předchozích ročnících a jejich profily naleznete zde: https://www.zbyneklinhart.cz/c...

Přeji krásný zbytek května.

Váš senátor,

Zbyněk Linhart