Neswletter senátora Zbyňka Linharta - Fond (ne)spravedlivé transformace, k uhlí a klimatu, výročí "opeesky", PF2022

Vážení přátelé!

Na konci roku a tedy letos naposledy rychle pár věcí, než se dostanu k tomu hlavnímu, k přání do nového roku.


K uhlí a klimatu mám 3 body (1a až 1c).

1a) „Přeměna“ našeho regionu z Fondu (ne)spravedlivé transformace
Dotaz na Rádio Jerevan: „Je pravda, že uhelné regiony dostanou na transformaci 40 miliard EURO?“ „Ano, v zásadě je to pravda. Jen se nejedná o 40 miliard EURO, ale ….“ Jak je to dál, se dočtete zde v dalším mém článku o Transformaci s velkou pompou.

1b) Schůzka s Johnem Murtonem, klima a plyn
Začátkem prosince jsem měl mj. schůzku s Johnem Murtonem, britským vyslancem pro otázky kolem klimatického summitu COP26 v Glasgow. Navrhl jsem, že můžeme vynechat omáčku a diskutovali jsme o proveditelnosti z hlediska lidí a regionů jako je ten náš – Severozápad. Situaci chápal. Mně nejvíce vadí ideologická zaslepenost, kterou vrháme lidi do energetické chudoby v honbě za … a to je právě ono. Za čím vlastně? Chceme opustit rychle uhlí, abychom chránili klima… Ale přitom je to mýtus. O jádru se nevede pořádná diskuze a relativně rychle nemáme uhlí čím jiným nahradit, než plynem. O pro ten ani nemáme vybudovanou infrastrukturu, jako třeba plynové elektrárny. Obrovské peníze na přechodnou dobu padnou na to. A plyn budeme do Evropy dovážet. Staneme se rukojmím Ruska a dalších dodavatelů. A zvedne nám to ceny energií, na které nebudeme mít už vůbec žádný vliv. A nejen, že tím vrháme až 25% obyvatel do energetické chudoby, ale i podle ekologů tím dopady na klima zhoršíme ještě více, než by mělo uhlí. Toho se přitom globálně spaluje více, jak po něm roste poptávka z důvodu rostoucí ceny plynu - spalování uhlí je na historických maximech a v příštích letech dále poroste. Celé je to tak úplně špatně, od půdy až do sklepa. Takto vypadá pořadídle náročnosti základních druhů fosilních paliv z hlediska celkových emisí skleníkových plynů v CO2ekv (od nejméně náročné po nejvíce zatěžující):

  1. černé uhlí
  2. hnědé uhlí
  3. lignit
  4. zemní plyn
  5. ropa
  6. zemní plyn z břidlic a zemní plyn zkapalňovaný, klasicky těžený
  7. ropa těžená z břidlic
  8. zemní plyn z břidlic a tento zkapalňovaný za účelem přepravy

Jak nepřipraveným způsobem od uhlí odcházíme a způsobujeme tím paradoxně růst globální poptávky po uhlí, jak a čím uhlí v té zbrklosti nahrazujeme, jak nemáme vybudované dostatečné alternativní zdroje, jaké to má dopady na lidi a navíc jak to celé ještě zhoršuje dopad na klima, to je prostě skandální... Ideologie zase válcuje rozum. Všichni na to bohužel doplatíme, včetně životního prostředí…

1c) senátní návrh zákona o ochraně a využití nerostného bohatství
Dne 8. prosince jsme na Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu schválili senátní návrh na změnu tzv. horního zákona (Zákon č. 44/1988 Sb.). Změna spočívá v tom, že u povrchové těžby hnědého uhlí se aktuální podíl státního rozpočtu snižuje z 67 % na 30 %, přičemž „odebírajících“ 37 % se určuje ve prospěch kraje, na jehož území bylo dobývání hnědého uhlí povrchově prováděno (podíl obcí, na jejímž území bylo dobývání prováděno, zůstává zachován na nynějších 33 %). Tedy ukrajujeme státu ve prospěch krajů, devastovaných těžbou.
Jde o druhý pokus shodného pozměňovacího návrhu Senátu - první návrh Senát schválil v lednu 2021, Sněmovna však Senát následně přehlasovala. Uvidíme, jak se k návrhu postaví Poslanecká sněmovna teď v novém složení. Pro náš kraj by to znamenalo cca 200 mil. Kč, bohužel, tato změna byla potřebná před dvaceti lety, stejně jako navýšení sazeb poplatků za suroviny při těžbě.

2) 20. výročí založení OPS České Švýcarsko
V říjnu jsme si připomněli 20 let od založení obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Tu jsme založily (město Krásná Lípa, Správa NP ČŠ a ČSOP Krásná Lípa), aby doplňovala činnost Správy NP nejrůznějšími aktivity pro širší region, od jeho propagace, přes environmentální vzdělávání, rozvojové projekty, až po šetrný turismus a dopravu. Aby ochrana přírody byla dělána s lidmi, nikoliv proti lidem. To se v zásadě v ops ČŠ podařilo. Zde malá vzpomínka na založení OPS České Švýcarsko.

3) Nová zelená úsporám
Od 12. 10. 2021 se přijímají žádosti v rámci programu Nová zelená úsporám. Zmiňuji to zde proto, že se tam podařilo zavést bonus pro strukturálně postižené kraje, tedy realizace opatření v rodinných a bytových domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových podpor o 10 %. Občas se něco podobného podaří, jen houšť!

4) PF 2022
Máme před sebou nejhezčí svátky v roce. Přeji Vám k nim jen to nejlepší. Hlavně zdraví, to především. Pokud nebudete moci osobně, obvolejte své blízké a známé. Život má smysl, když se žije pro druhé a s druhými. Příští rok bude těžký. Ale když budeme soudržní a ohleduplní, zvládneme to. Jako jsme zvládli i ty všechny roky předtím .

Klidné a pokojné Vánoce a do nového roku 2022 všechno nejlepší!

Váš senátor
Zbyněk Linhart