Neswletter senátora Zbyňka Linharta: 110kV; Antikoheze; Můžeme se vyjádřit?; Nemocnice Rumburk; Soutěž na novou expozici Českého Švýcarska.

Vedení 110 kV do Šluknovského výběžku
,… a proto jsem se opět obrátil na vedení ČEZ. Kam se výstavba linky 110 kV do Šluknovského výběžku pohnula po 30 letech příprav? <dopis ing. Zmetlíkovi, předsedovi představenstva ČEZ Distribuce>. Prý opět plánují změnit strategii!

Komunikace s Ursulou von der Leyen
Paní předsedkyně už třetí měsíc neodepisuje, tak se připomínáme. První výsledky ze sčítání lidu z loňska totiž opět dokládají alarmující rostoucí regionální rozdíly, rostoucí dominanci Prahy a rostoucí úpadek Severozápadu. Evropská komise nemůže dále přihlížet antikoheznímu přístupu k chudým regionům a tolerovat zneužívání peněz daňových poplatníků EU k jiným účelům, než deklarovaným cílům koheze – snižovat regionální rozdíly a prioritně podporovat nejméně rozvinuté regiony, tedy i náš, bohužel nejchudší Severozápad. To a další připomínáme paní předsedkyni <odkaz dopis von der Leyen>.

Komunikace s novým premiérem a jeho vládou
Za senátní „Podvýbor pro regiony v transformaci“ jsme poslali všem čerstvě jmenovaným členům vlády knihu „Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti“ od sociologa Daniel Prokopa. Spolu s průvodním dopisem, kterým novou vládu vyzýváme k uskutečnění Marshallova plánu pro kraje Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský <odkaz na dopis členům vlády>.

Pan premiér nám odepsal za celou vládu vstřícným odpisem. Že jeho vláda je připravena politiku soudržnosti prosazovat a vytvářet podmínky pro smysluplné čerpání fondů EU ke zvýšení kvality života v postižených regionech <odkaz na odpověď premiéra>. Ale pro jistotu premiérovi připomenu podstatné, protože jde o stovky miliard korun…

Dokumenty orgánů EU
Můžeme se vyjádřit k věcem EU? Ano. Můžeme. V roce 2020 nám bylo do Senátu doručeno kolem 29.800 nových dokumentů Evropské komise a Rady EU. V jiných letech to bývá i o několik tisíc dokumentů více. Cca 1000 z nich si vybereme a projednáme v Senátu Parlamentu ČR. V důležitých věcech - když se nevyjádříme do 60 dnů, dokument platí automaticky. Když se vyjádříme nesouhlasně, musela by odůvodněné (nesouhlasné) stanovisko vydat během 60 dnů také alespoň třetina (v některých případech čtvrtina) oprávněných komor všech parlamentů členských států EU, aby se tím musela opět zabývat EK. Tento proces, tedy vyjádřit nesouhlas s reálným dopadem na dokument, je samozřejmě prakticky nerealizovatelný. Ale můžeme se vyjádřit? Ano, můžeme, k třiceti tisícům dokumentů ročně …

Nemocnice Rumburk
Zastupitelstvo ÚK schválilo usnesení, v němž z přebytku rozpočtu roku 2021 dává prvních 200 mil. Kč Krajské zdravotní a.s. na zahájení rekonstrukce nemocnice v Rumburku. Od podzimu je stavební povolení. Měl by proběhnout výběr zhotovitele. Snad se opravdu v létě bude stavět, aby bylo kam umístit vybavení, na které je schválena další dotace v rámci ReACT EU (kolem 150 mil. Kč). Tak ještě pak sehnat ty lidi...

Příprava nové expozice v Domě Českého Švýcarska
Ve spolupráci s CZECHDESIGN jsme (město Krásná Lípa a České Švýcarsko, o.p.s.) vyhlásili veřejnou designérsko-architektonickou soutěž na novou expozici v Domě Českého Švýcarska.
Uzávěrka: 24. února 2022, ve 12:00 hodin.
Tisková zpráva k vyhlášení výzvy <zde>
Stránka soutěže a veškerá dokumentace <zde>

Tak jestli je mezi Vámi designér, grafik, architekt, technolog… a máte rádi České Švýcarsko a výzvy - nezapomeňte se do otevřené soutěže přihlásit…