Navrhovali jsme u kompenzačního bonusu podpořit

Navrhovali jsme u kompenzačního bonusu podpořit pozměňovací návrh senátora Michael Canov, který by zavedl zvýšení jednorázového příspěvku pro obce o 650 Kč na obyvatele a pro kraje ve výši 800 Kč na obyvatele. ❌Návrh bohužel neprošel