Minulý týden sněmovna projednala zákony v

Minulý týden sněmovna projednala zákony v legislativní nouzi v souvislosti s pandemií koronaviru. Nyní míří do Senátu, kde se budeme snažit prosadit pozměňovací návrhy, které neprošly v Poslanecké sněmovně. -->Kompenzační bonus Navrheme navýšení jednorázového příspěvku pro obce na 1 900 Kč na obyvatele (1250 Kč bylo schváleno především z iniciativy Senátu již dříve, jedná se tedy o navýšení o 650 Kč/ob.) a jednorázový příspěvek pro kraje ve výši 800 Kč na obyvatele (Senát již dříve schválil svým návrhem zákona 500 Kč/ob., ale Poslanecká sněmovna tento senátní návrh zákona zablokovala, proto navrhneme původní příspěvek znovu, ale i s navýšením o 300 Kč). Tyto příspěvky obcím a krajům kompenzují alespoň částečně výpadky daňových příjmů v souvisloti s novým kompenzačním bonusem. Hlavním iniciátorem a autorem tohoto pozměňovacího návrhu je náš senátor Michael Canov 👍 --> Náš klub podpoří souhlas s pobytem vojenských zdravotníků členských států Organizace Severoatlantické smlouvy a Evropské unie za účelem zvládání pandemie.