DNES V Senát Parlamentu ČR ⏩

DNES V Senát Parlamentu ČR ⏩ Senátoři předloží ústavní stížnosti proti zákonům o nájemném. ‼️Na společné tiskové konferenci našeho klubu Starostové a nezávislí a Senátorského klubu ODS budou dnes v 10:30 představeny ústavní stížnosti proti zákonům a nařízením vlády, přijatým v souvislostí s pandemií koronaviru ohledně nájemného. Stížnosti svým podpisem podpořily rovněž další senátorské kluby. Na tiskové konferenci vystoupí: Zdeněk Nytra, místopředseda Senátorského klubu ODS a Tomáš Czernin, člen senátorského Klubu Starostové a nezávislí‼️ ⏩ Zavedení odchodného pro strážníky a zpřísnění podmínek pro jejich bezúhonnost má přinést novela, kterou dnes budeme projednávat v Senátu. Tuto novelu týkající se strážníků senátoři podle doporučení svých výborů pravděpodobně odmítnou, nebo pozmění. Senátor našeho klubu Michael Canov na plénu podá pozměňovací návrh, který by umožnil ucházet se o místo strážníka obecní policie i pro ty, kteří mají střední vzdělání s výučním listem, což nyní není možné. „V minulosti byla u strážníků obecní policie zavedena povinnost středního vzdělání s maturitní zkouškou. Tato povinnost byla dána i u příslušníků PČR, ale nedostatek uchazečů vedl k tomu, že u referentů v hodnosti rotných byl tento požadavek snížen na střední vzdělání nejen bez maturitní zkoušky, ale i bez výučního listu. Obecní policie se přitom potýká ještě s větším nedostatkem uchazečů. Tato změna by to měla alespoň částečně napravit. Obecní policie má navíc zavedeny opakované zkoušky odborné způsobilosti, které dají strážníkům definitivu až po 15 letech,“ vysvětluje Michael Canov. Novela kromě odchodného a zpřísnění oprávnění a postupů strážníků také zpřísňuje podmínky jejich bezúhonnosti a přidává podporu a propagaci extremistických hnutí k důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti. ⏩ Senátoři mají probrat rovněž závěry unijního summitu z minulého týdne nebo podporu programu českého kulturního dědictví v zahraničí v příštích pěti letech.