Dnešní schůze Stálé komise Senát Parlamentu

Dnešní schůze Stálé komise Senát Parlamentu ČR VODA - SUCHO se zúčastnil také Richard Brabec, ministr životního prostředí a Miroslav Toman, ministr zemědělství. Projednávalo se plnění vládní Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky v návaznosti na aktuální stav sucha v ČR. Hlavním cílem Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky je vytvoření strategického rámce pro přijetí účinných legislativních, organizačních, technických a ekonomických opatření k minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, životní prostředí a na celkovou kvalitu života v ČR. Koncepce obsahuje rozsáhlou analytickou část, která v České republice doposud chyběla. Koncepce se zaměřuje na strategické cíle pro ochranu před suchem a navrhuje komplex opatření, kterými je možné nepříznivé důsledky sucha a nedostatku vody zmírnit či zcela eliminovat. Je zde definováno pět základních pilířů, které jsou rozvedeny do konkrétních opatření.