Chci, aby se děti vrátili do škol

Po návratu žáků do lavic škol volá celá společnost. Distanční výuka nemůže nahradit normální vyučování. Rodiče dětí, které jsou s nimi doma, pak citelně chybí v práci, především ve zdravotnictví. Rozhodli jsme se, že o řešení nebudeme jen diskutovat, ale že začneme konat. Paní doktorka Laura Rodenová vymyslela, jak na to a my jsme se rádi připojili.
Od 15. února proběhne v Sedlčanech a Petrovicích pilotní projekt testování žáků 1. a 2. tříd základních škol pomocí Ag testů ze slin.
V rámci toho bude prověřena organizace takového testování. Pokud bude vše bez problémů, tak od 22. února budou testovány všechny ročníky.


Testovaná škola = otevřená škola

Pilotní projekt: Testování základních škol pomoci Ag testu ze slin

Obsah: provádět pravidelné antigenní testování na dvou základních školách tak, aby výstupní data a zkušenosti sloužily pro možnost otevřít všechny základní školy za podmínek testování bez ohledu na epidemiologickou situaci.

Cíl: Zamezení šíření viru SARS – COV - 2 v prostředí základních škol
Snižování virové nálože v populaci od 6 do 15 let
Rozšíření celoplošného testování na skupinu dosud velmi málo testovanou a nepřímo i na členy rodiny školou povinných dětí.

Výhody: Umožnění nerušené prezenční školní výuky
Řešení epidemiologického problému ve skupině, které se zatím nebude týkat očkování
Získání dat o šíření viru v dětské populaci
Kontrola skupiny, na které jsou momentálně uvalené restrikce, které již téměř v této věkové kategorii není možno dodržovat. Děti se schází mimo školu, kolektivy se mísí zcela nekontrolovaně.

Předpokládaný postup:

Školy pro pilotní projekt: 2. ZŠ Propojení Sedlčany, 408 žáků, ředitel Jaroslav Nádvorník
ZŠ Petrovice, 160 žáků, ředitelka Hana Vošahlíková
Fáze I: a-Testování 1. a 2. tříd. Za přítomnosti lékaře a sestry.
b-Testování bez přítomnosti zdravotníka (Rychlý test provádí škola sama na základě proškolení)
Fáze II: Otevření pilotních škol a testování všech jejich žáků.

Postup: Jedenkrát za tři dny provede testování lékař a sestry ze sekundární sítě ambulantních lékařů, kteří již plošné testování provádějí ve svých ordinacích, testování se bude týkat všech žáků základní školy, u kterých škola získá souhlas rodičů, bude se provádět antigenními testy ze slin. Výsledky testování se budou zadávat do systému ISIN dle rozhodnutí MZČR. Poučení pro rodiče negativně testovaných žáků provede škola. Testování žáků po řádném proškolení postuopně převezme škola. V druhé části projektu žáci, u kterých škola nezíská souhlas rodičů, se budou vzdělávat v domácím prostředí, ne však již na distanční výuce s učitelem. Pohyb žáků ve škole bude nadále podléhat opatřením, která byla platná před uzavřením škol. Roušku si žák sundá jen v okamžiku odběru vzorku sliny.
Zkušenosti získané z provádění pilotního projektu budou zpracované a předané MZČR a MŠMT .

MUDr. Laura Roden, Sedlčany
Koordinátor LPČ AG testování ve školách