20. SCHŮZE SENÁTU 16. 04. 2020

20. SCHŮZE SENÁTU 16. 04. 2020 .................... SCHVÁLENO 👉 senátoři schválili dvě novely zákona na podporu cestovního ruchu, kde díky jedné z nich budou moci cestovní kanceláře dávat náhradní poukazy klientům za již zakoupené zájezdy 👉 senátoři schválili také novely zákonů, které by občanům umožnily odložení hypotéky nebo úvěru ZAMÍTNUTO 👉 senátoři zamítli zákon, který by umožňoval práci lékařů zemí mimo EU bez aprobačních zkoušek v nemocnicích VRÁCENO S POZMĚŇOVACÍMI NÁVRHY 👉senátoři vrátili zpět Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy zákon, kterým by stát přebíral 80% záruku za dluhy na nájemném v době koronavirové krize. ____________________________________________________________________________ 17. 04. 2020 ................... ZAMÍTNUTO 👉 novela zákona o rozpočtové odpovědnosti, kterou se vláda snažila zvýšit podíl strukturálního deficitu z 0,75 až na 4 % HDP ze současných 0,75 (současný střednědobý cíl pro roky 2020 až 2022), vláda se tímto snažila zalepit její nehospodárná a neefektivní opatření USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 👉 městská i státní policie tak sice bude moci ukládat až desetitisícové pokuty na místě za „koronavirové“ přestupky, ale až po uplynutí 30denní lhůty, co zákon došel do Senátu, a po podpisu prezidenta. V konečném důsledku tak bude nejspíše účinný až po skončení nouzového stavu. SCHVÁLENO 👉 VŠ budou moci uspořádat přijímací zkoušky 15 dní po jejich otevření, případně i na dálku, senátoři taktéž přijali doprovodné usnesení, ve kterém upozornili na rizika zkoušek na dálku zejm. ve vztahu ke studentům bez přístupu k internetu 👉 bylo i přes kritickou rozpravu odložení senátních voleb nejpozději na červen, původně vláda totiž odložila volby pomocí usnesení, čímž porušila ústavní pořádek 👉 bylo také pozastavení, až na výjimky, exekuce movitých i nemovitých věcí do konce června, podnikatelé v přechodných finančních potížích také nebudou muset bez zbytečného odkladu na sebe podat insolvenční návrhy 👉 nově bude exportní garanční a pojišťovací společnost kromě pojištění poskytovat také záruky za firemní úvěry na provoz, pracovní kapitál, inovaci a zkvalitnění výroby velkým vývozcům, výrobcům i obchodníkům VRÁCENO S POZMĚŇOVACÍMI NÁVRHY 👉 Senát požaduje, aby stát ručil za uhrazení 80 procent nájemného za pronajaté podnikatelské prostory, které by firmy dlužily kvůli uzavření v důsledku epidemie koronaviru